Прислів'я та приказки українців Канади, зібрані Володимиром Плав'юком


Володимир Плав'юк - український  фольлорист, емігрант в КанадіВолодимир Плав’юк — відомий збирач українських паремій у Канаді. Прислів’я та приказки (приповідки) є важливою складовою частиною української культури. Це є, як підкреслюють пареміографи, — "один з найдавніших жанрів усної народної творчості. Протягом багатьох століть вони виявляли здатність народу відбирати й осмислювати найхарактерніші, найтиповіші сторони явищ природи, праці, побуту, родинного й суспільного життя, і в результаті ставали конденсатором багатовікового життєвого досвіду, взаємин людей між собою, між класами, між людиною та навколишньою дійсністю". Походження прислів’їв та приказок не з'ясоване до кінця, оскільки їх початки сягають дуже глибокої давнини, коли ще не було писемності. Однак немає сумніву, що історія розвитку паремій — це надзвичайно довготривалий процес, в якому постійно відбуваються „відмирання одних зразків та народження інших, безперервне шліфування, розширення чи звуження значень, зміни в семантиці тощо”.

 


"Хто багат, той усім брат, а хто нічого не має, за того ніхто не знає."

"Хто більше має, той більше бажає."

"Хто хоче пса вдарити, той бука знайде."

"У кого багато є, тому ще й Бог дає."

 

Ці та багато інших приповідок зі словом "ХТО" читаймо у добірці.

 

 

Народний фольклор. Українські народні прислів'я та приказки про роботу (записано Володимиром Плав'юком). Малюнки  художників Василя Василенка, Альфреда Львова, Геннадія Кузнецова, Людмили Постних."Для нашого Федота не страшна робота.
До роботи в Гриця порвані чоботи.
Робота мучить, кормить і вчить.
Робота не дає журбі журитися.
Чи літо, чи зима, в мене робота одна.
Яка робота, така й зарплата.
До роботи боком, а з роботи скоком.
За роботу не платять тим, що на печі сидять." (з народного)

Українські прислів'я та приказки про страх. Записано Володимиром Плав'юком. Збірки Українські приповідки. Малюнки Едварда Козака"Гляди страху в очі, бо ти жити хочеш.
Хто життя полюбив, той страх загубив.
Не думай про страх, то його й не буде.
Своїх не страхай, а наші і так не бояться.

Не страшно високо сидіти, тільки звисока летіти."  Ці та інші приказки та прислів'я про страх зі збірок Володимира Плав'юка "Українські приповідки".

Українські народні прислів'я та приказки про совість, честь, чесне, сумління, сором та шанування"Совість гризе без зубів.
Яка совість, така й честь. 
Шануй батька та Бога, буде тобі всюди дорога. 
Хто не шанує старого, той не має нового."

(з народного)

Українські народні прислів'я та приказки про Україну та край, записано Володимиром Плав'юком"За рідний край хоч помирай
На Вкраїні добре жити, мед і вино пити. 
Нема на світі другої України, немає другого Дніпра. 
Україна невмируща, бо скільки її не грабували вороги, а вона не вмерла. " 
(записано Володимиром Плав'юком)

Прислів'я та приказки про серце, Володимир Плав'юк, Приповідки або українсько-народна філософія"Аж мені серце скаче з радости.
Аж мені серце тріскає з болю. 
Від серця до Бога навпростець дорога.
Від серця до неба, дороги не треба.
Не бери собі до серця. "

(записано Володимиром Плав'юком)

Володимир Плав'юк, збірки Українські приповідки, Прислів'я та приказки про хліб"Без хліба нема обіда. 
Відрізану скибку хліба не зліпиш докупи.
Ліпше хліб з водою, як пиріг з бідою.
На Бориса-Гліба берися до хліба. 
Хліб та вода то бідного їда.
Як є хліба край, то і під вербою рай."

(записано Володимиром Плав'юком)

Володимир Плав'юк, Приповідки або українсько-народна філософія, прислів'я та приказки про імена"​Про одного Василля, таки буде весілля.
Гаврило з Богом говорило.
От маєш, Гандзю, книш, тобі грають, а ти спиш. 
На Давида, не зич у жида. 
Тягне Данило, хоч йому немило.
Як не запряде до Іллі, то не буде у млині."

​(записано Володимиром Плав'юком)

Прислів'я та приказки про українських козаків"Козак з біди не заплаче. 
Козак із бідою, як риба з водою. 
Козак мовчить, а все знає. 
Добрий козак баче, де отаман скаче. 
Козак журби не знає. 
Терпи козаче, атаманом будеш.
Степ, та воля — козацька доля.
У козака: кінь і кульбака.
"  (записав Володимир Плав'юк)

"Діти, то роса Божа.

Дитину заболить головка, а маму серце.

Діти мають великі вуха і довгий язик.

Добрі діти — вінець, а лихі — кінець."

Ці та багато інших приповідок, записаних Володимиром Плав'юком, читайте у цій статті.

"А що правда, то не гріх, а що торба, то не міх. 

Біду їж, а правду повідж. 

Бог правду видить, але не скаже. 

Він уже на правді, а ми ще на кривді. 

За правду б’ють, ще й плакати не дають."

(записав Володимир Плав'юк)

"Не бажай синові багацтва, а бажай розуму. 

Розуму і за морем не купиш, як його вдома нема.

Хто розуму не має, тому й коваль не вкує.

Розум не в бороді, а в голові чоловіка. 

Розум не поможе, хто рук не приложе."

(записав Володимир Плав'юк)

Прислів'я і приказки про мову та слово (зі збірок Володимира Плав'юка - Українські приповідки)"Слово до слова, та й зложиться мова.

Рідна мова дорога людині, як саме життя.

 По цій мові будьмо собі здорові.

 Добре слово не коштує нічоrо, а поможе багато.

Коби твоє слово та Богові у вухо."

 (записав Володимир Плав'юк)

"Ні б’є, ні лає та ні про що не дбає. 

Ні вогню, ні полум’я - тільки дим.

Ні те, ні се, ні кукуріку." 

(записав Володимир Плав'юк)

"Не моргай очима, як не твоя дівчина.
Зарученої дівчини не зачіпай. До чужоrо діла не мішайся.

Отак мені Бог дав; любив дівчину, а чорта взяв.
Нарікання чоловіка на лиху жінку, що пізнав аж по шлюбі.

Раз дівчина! І до плуrа, і до рала, і до танцю гоца драла.
Про дівчину пильну в роботі і охочу до забави."

(записав Володимир Плав'юк)

 

"Де добре - добре, а вдома найліпше.
Бо вдома почуваємось свобіднішими і не потребуемо нічим соромитись.

Раз добром налите серце ввік не прохолоне.
Щасливо пережиті дні во вік не забуваються.

Роби добро, бо добро є добром.
Роби добро бо це користь і тобі, і іншим."

(записав Володимир Плав'юк)

"Дружній череді вовк не страшний.
Яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш.
Давніх друзів забувають, а при горі споминають.
Для милого друга й вола з плуга.
Друга шукай, а найдеш - тримай.
Друзі пізнаються в біді.
Друзі щирі, як брати милі."

(записав Володимир Плав'юк)

"Доки здоров'я служить, то чоловік не тужить.
В здоровому тілі - здоровий дух.
3доровоrо не треба лічити, але перчити.
Вартість здоров'я знае лиш той, хто йоrо стратив..."

(записав Володимир Плав'юк)

"Доти пес плавати не навчиться, поки вухами вода не наллється.
Конечність присилує навчитися.

Що замолоду навчишся, то на старість, як найдеш.
Замолоду найлекше учитися, бо память свіжа та безжурна."

(записано Володимиром Плав'юком)

 

"Дай, Боже, щастя, просила Настя.
На щастя всіляке май серце однаке.
Не туди дороrа до щастя, куди люди справляють, а куди дoленька поведе.
Щастя, що тільки один рот, бо й той баrато бреше.
Де щастя упало, там приятелів мало.
Йди, але не біжи за щастям.
Там щастя не диво, бо всі трудяться ліниво.
Щастя до кождих дверей колись стукає.
Щастя скоро покидає, а надія ніколи.
Не штука щасливому помагати, а штука нещасливого рятувати."

(записано Володимиром Плав'юком)

"Беру вас за слово.

Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не ввійдеш.

Не так то діється, як словом сіється.

Слова до ради, а руки до звади."

(записано Володимиром Плав'юком)

"Випущене слово, як і стрілу, не завернеш.

Від слова до діла далека дорога.

Хто не додержує свого слова, той сам себе зневажає.

Часами і слово тяжко, як з каменя добути."

(записав Володимир Плав'юк)

"Кожна мама має найкращі діти.

Рідна мати — цвіт життя.

Нема тaкoro краму, щоби купив тата й маму.

Хто свою матір забуває, тoro Бог карає.

Материнська любов і ласка кінця не зна. 

Бог не годен всюди бути, тому маму сотворив.

Жінка для совіту, теща для привіту, а матінка рідна лучче всього світу.

Матірня любов ніколи не змінюється."

Ці та багато інших, записаних Володимиром Плав'юком, читайте у добірці.

 

"Хто чим воює, від тoro й згине.
Хто чинить лихо, від ньoгo й потерпить.

Яким мечем воюєш, такою й путтю погибнеш.
Як живеш, такою смертю й скінчиш."

(записано Володимиром Плав'юком)

"Сміливий наскок - половина спасіння. 
Сміливим відвага володіє. 
Смілість бере города і кріпості. 
Чия відвага, того й перемога.
Без відваги зазнаєш зневаги.
Більше відваги, як розуму.
Відважний, як жид в танці.
Де відвага, там і щастя.
До відваги треба й розваrи."

(записано Володимиром Плав'юком)

"Коли Бог з нами, то хто може бути проти нас?
Без Бога ані до nopoгa.
Береженоrо Бог береже, а козака шабля стереже.
Бога не гніви, а чорта не дразни.
Бог дав, Бог взяв."

​(записано Володимиром Плав'юком)

"Кому Бог поможе, той все переможе.
При Божій допомозі можна перебороти навіть найбільші труднощі."

(записано Володимиром Плав'юком )

"Бачать очі ревниві дальше, ніж орлині.
Надмірні ревнощі призводять до того, що людина підозрює навіть те, чого насправді немає."

"А бач, сиди тихо, не скач.
Сам собі лиха напитав."

(записано Володимиром Плав'юком )

Ні сорому, ні чести.
Байдужний на людський поговір.

(записано Володимиром Плав'юком )

"Не тратьте, куме, надії, пускайтеся на дно.
Коли в великім нещасті не даемо помочі, а стоїмо бездільно."

(записано Володимиром Плав'юком )

"Пошли, Боже, з Неба, всьoro, що нам треба.
Щира просьба конечних речей."

"Ворогові не бажаю, що я на своїй голові маю.
Коли хтось має велике лихо або багато неприємностей. "

(записано Володимиром Плав'юком )

Батько складав, а син роздав.
Батько тяжко працював, та щадив, а син змарнував.

Яке дерево - такий клин, який батько - такий син.
Син одідичуе прикмети батька.

(записано Володимиром Плав'юком )

"Чим багаті, тим і раді.
Говорять гостям, коли їх щиро приймають тим, що мають у хаті."

(записано Володимиром Плав'юком )

"Всі будуть на одній виплаті - і бідні і баrаті.
На страстнім суді буде справедливість, бо Боr не дивиться на лице і стан."

(записано Володимиром Плав'юком )

"Азбука:

Азбука не йде на бука.
Вчити треба не биттям та погрозами, а умінням."

(записано Володимиром Плав'юком )

 


Останні коментарі до сторінки
«Прислів’я та приказки українців Канади, зібрані Володимиром Плав’юком »:
Всьго відгуків: 0     + Додати коментар
Топ-теми