Приказки про Бога - з книги Володимира Плав'юка "Приповідки або українсько-народна філософія" (перший том)


ПРИКАЗКИ ПРО БОГА

(з книги Володимира Плав'юка "Приповідки або українсько-народна філософія", том перший)

 

Коли Бог з нами, то хто може бути проти нас?
Нема сили на світі, щоб моrла нас побороти, коли Боr з нами.
**  

Аби вас Бог мав.
Коби так сталося, як кажете.

Або Бог дитина слухати дурного Мартина.
Іронія, коли хто клене.

Без Бога ані до nopoгa.
Без Божої помочі, ми нічоrо зробити не годні.

Береженоrо Бог береже, а козака шабля стереже.
Осторожність не приносить клопоту, а козак сам себе обороняє.

Бога не гніви, а чорта не дразни.
Богу молися, а Він поможе тобі, і не зачіпай нікoro, то клопоту не будеш мати.

Бог би з тебе говорив.
Коби так сталося.

Бога нема вдома, а святі роблять, що самі хочуть.
Де нема авторітету, там і ладу немає.

Боr - Боrом, а люде - людьми.
Хотя rpix rрішити, але мушу, бо я хочу жити з людьми.

Бог високо, а цар далеко, та й тому бідний бідує.
Нарікання бідноrо хлібороба, що йоrо усі кривдили. Боr і цар - це вершки справедливости.

Бог відкладає, але не забуває.
Хоч злочин пройшов тепер безкарно, та час кари таки прийде.

Бог дав, а дідько взяв.
Пощастило, та несподівано й стратив.

Бог дав, Бог взяв.
Потішають по дуже великій утраті.

Бог дасть долю і в чистім полю.
Призначене щастя нас не мине.

Бог душі не rубить, сама ся судить.
Сам себе осуджує чоловік за лихі діда.

Бог за глину, а я за Калину.
Коли моя жінка умерла, то я мушу шукати собі іншої. Кадина - хресне ім'я дівчини.

Бог знає, чим чоловіка карати має.
Бога не треба вчити, Він кару знайде.

Бог має більше, як роздав.
Бог усіх дарів ще не роздав і для нас лишив.

Бог має драбину; угору і в долину.
Cьогоднi може бути чоловік на вершку слави й баrацтва, а завтра знівечений.

Бог не прийде буком бити, але трутить.
Бог буком не карає, аде так нас поведе, що самі себе укараємо.

Бог не трубить, коли чоловіка rубить.
Бог не повідомляє наперед, коли кара йде.

Богові приrотовляв, а чорт узяв.
Мав добру волю і блаrородний намір, та вийшло на шкоду.

Богу хвала, що rрішна душа напхалась.
Жартівливо, дякуючи за їду.

Богу молися, зачинай не бійся.
Не страшся починати діло, а Боr допоможе скінчити.

Боже, Боже, дав Ти тому, що не може, а я би міг, та мені не дав Біг.
Нарікання чоловіка, який бачить, щo друrий не уміє користуватись тим, має. А він уміє, та не дав йому Бог.
 
Боже, поможи, а ти, небоже, не лежи.
Сама побожність не вистачає до життя, треба працювати, щоб жити.

Бог як дає, то не мірить, а як бере, то не жаліє.
Коли чоловікові щастя сприяє, то не знає, як і звідки баrатіє, а як приходить упадок, то не знає, де все щезає та пропадає.
 
Відпусти, Боже, гріха, коли натура лиха.
Господи, я б не хотів rрішити, та мушу, бо таку вдачу маю.

Господь Бог старий господар.
Рядити світом, Боr знає добре й без нас.

Дай Baм, Боже, здоров'я, дідько знає доки.
Жартівливе побажання.

Дає Бог діти, дасть і що одіти.
Боr опікуеться всіма людьми на світі.
 
Двом Богам не можна служити.
Двом roді доrодити.

Де є, там іще й Бог дає.
Хто має, тому іще більші доходи йдуть.

3 Богом, Парасю, коли тебе люди хочуть.
Коли забираешся, то менче клопоту для нас.

Знае Бог із неба, що кому треба.
Боr знає скоріш чоrо нам треба, нім ми у ньoro просимо.

І Бога не rніви, і чорта не дразни.
Жий у зrоді з усіма.
 
І Богові свічку, і чортові - orapoк.
Дволичний. Де користь, там і він.

Казав Бог дати, але ще треба ждати.
Чекай терпеливо, а твоє щастя прийде.

Карає Боr кости за гріхи молодости.
Люди, що в молодім віці жили розпустним життям, на старости літ хорують.

Клич Бога тепер, поки Він хоче почути тебе.
Важне діло роби тепер, бо опісля може нестати часу.

Koгo Бог засмутить, тoгo і потішить.
І смуток і радість приходять від Бога напереміну.

Koгo Бог любить, Toro не загубить.
Бог поможе в потребі доброму чоловікові.

Koгo Бог сотворить, тoгo не уморить.
Віра, що Бог опікується нами.
 
Koгo Бог хоче укарати, тому розум відбирає.
Бог ослаблюе розум чоловіка, щоб сам себе укарав.

Коли Бог годить, то й горить.
Щастя приходить коли-небудь.

Кому Бог дасть, тому і на плечі завдасть.
Призначене Богом щастя нас не мине.
 
Кому Бог допоможе, той усю трудність переможе.
Найбільші труднощі можна побороти, тільки при Божій помочі.

Має Бога на язиці, а дідька в зубах.
Про облесноrо чоловіка, що солодко говорить, а задумує зраду.

На Бога надія і на кума Матвія.
Божа поміч потрібна, але й без твоєї не обійдуся.

На кoro Бог, на тoгo й люди.
Коли щастя нас покинуло, то - знак, що Бог проти нас, тому люди проти нас.

Нам Бога не вчити, як хліб родити.
Боr знає, що робить.

Не можете Богові служити й мамоні.
Не можна доrодити двом противним силам враз.

Не поможе й святий Боже.
Навіть і молитва уже не поможе.

Ні до Бога, ні до людей.
Нездалий нікому.

Ніхто тoro не наверне, від когo Бог відверне.
Що Бог забере, тoro не вернути.

Обіцяв Бог дати, та казав заждати.
Щастя нас не мине, але треба заждати на ньoro.

Ой, Боже, Боже, чи мав ти коли гості.
Нарікання чоловіка на сльоту, бо гості сиділи кілька днів.

Ой, Боже татку, дай жінку rладку.
Бажання парубка добре оженитися.

Перед Богом гріх, а перед людьми сміх.
Нарікання чоловіка, що осмішив себе перед людьми, зробивши гpix.

Перед Богом усі рівні.
Бог не зважас на лице, чи стан чоловіка.

По що чужоrо боrа взивати, коли маєш cвoro коло хати.
Не шукай помочі у ворожбитів, бо лише Бог може тобі помогти. Bopoжбита називають тоже "боrом".

Святий Боже, святий Кріпкий, нема хліба, ані дрібки.
Нарікання бідної вдови.

Святий Боже, святий Кріпкий, пішов багач на зарібки.
Насмішка з баrача, що збіднівши, пішов шукати роботи.

Стереженоrо Бог стереже.
Чоловік повинен пильнувати себе, а не зазнае ніякої шкоди.

Так Бог хотів.
Висказ резиrнації по дуже великій утраті. Так мусіло статися.

Так буде, як Бог дасть.
Порядок речей у світі залежить від Божої волі.

У кoгo баrато є, тому ще й Боr дає.
Хто має баrато, тому ще й доходи приходять.

У мудроrо і Бог мудрий, а в дурня і Боr дурний.
Мудрий, Бога, ідеалізує, а дурень зтяrає, Бога, до буденности.

Хай буде і Біг, аби я взяти мiг.
Про здирцю, що взявби за борг і святі образи. Простолюддя звичайно рано і увечері молиться до святих образів. Образи тоже називають Боrами, а стіну з образами божником.
 
Хай Бог простить, коли кортить.
Коли чоловік не годен опертись спокусі, то хай Бог простить гріх.

Хай вас Бог провадить на дідьчу маму.
Глумливе прощання небажаноrо rостя.

Хоч Бог боргує, але не дарує.
Бог терпить, але колись укарає.
 
Хто в Бога вірує, хай ізмилуєсь.
Клич з розпуки о помочі.

Хто з Богом, Бог з ним.
Бог не забуває за тих, що на ньoro надіються.

Чим будь Бога задурити, аби душу закропити.
Коби скористати, а обіцянка пусте.

Що від Бога суджене, те від людей нерозлучене.
Що Бог призначив, тогo вже людям не змінити.

Як Бог вділяе, то і вікном пхає, а як відбирає, то і дверей не зачиняє.
Бог дає щедро, а відбирае немилосерно.

Як Бог дає, то не продає.
Бог не міряє, як дає і не хоче заплати.

Як Бог допустить, то й суха верба розпустить.
Бог може вернути життя й умерлим.
 
Як буде Бог ласкав, то й наш батіг буде траскав.
Коли буде Божа воля, то й нам щастя усміхнеться.

Як ми Богові, так Бог нам.
3 якою вірою удаємося до Бога, так Він нас і надгорожує.

Яr не Ти, Боже, то хто нам поможе?
Певна поміч може прийти лише від Бога.

Якого мене Бог сотворив, такoгo й має.
Я не відповідаю за свої rріхи, бо таку вдачу дав мені Бог.

Якось Бог дасть, і потисне, і подасть.
Так люди потішали себе, коли мороз знищив засіви.

Без Божої волі і волос з голови не впаде.
Бог опікується всім на світі, а нами - найбільше.

3 Божої волі, продав штани, купив солі.
Бог покарав йоrо, бо збіднів.

** Курсивом пишеться пояснення кожного прислів'я чи приказки. 

 

За матеріалами:  ПРИПОВІДКИ або українсько-народна філософія. Зібрав та видав Володимир С. Плав’юк.  Едмонтон, Альберта, 1946, стор. 20 - 24.

 

Більше прислів'їв та приказок, зібраних Володимиром Плав'юком дивіться на нашому сайті:

Володимир Плав'юк - український  фольлорист, емігрант в Канаді
Володимир Плав’юк - відомий збирач українських паремій у Канаді. Після себе В. Плав’юк залишив не тільки опубліковану у 1946 році збірку „Приповідок”, але й велику кількість рукописних матеріалів для другого тому. Пояснення до паремій першого тому написані у дотепній і дохідливій для українсько-канадського читача формі. Володимир Плав’юк зробив надзвичайно цінний вклад у розвиток української фольклористики в Канаді.  Приповідки опубліковані за алфавітом і за темами, тому із задоволенням будемо знайомити читача з ними, починаючи від букви "А", і закінчуючи - "Я".

Останні коментарі до сторінки
«Приказки про Бога - з книги Володимира Плав’юка "Приповідки або українсько-народна філософія" (перший том)»:
Всьго відгуків: 0     + Додати коментар
Топ-теми