Суспільно-побутові пісні


фольклор народна мудрість, Усна народна творчість, українські пісні, Суспільно-побутові пісні

В неосяжному океані народної пісенності важливе місце посідають соціально-побутові (або суспільно-побутові) пісні: козацькі, чумацькі, кріпацькі, рекрутські, солдатські, бурлацькі, наймитські, заробітчанські, робітничі. Розвинулися вони на основі традиції, виробленої ще раніше обрядовою і позаобрядовою ліричною та епічною пісенністю, продовжуючи і збагачуючи її. Це ліричні твори, де на перший план виступає ідейно-емоційне ставлення до події, а оповідальний елемент відіграє підпорядковану роль (на відміну від епічних і ліро-епічних).

У соціально-побутовій ліриці відобразилися думки, почуття, настрої народу, викликані явищами, подіями чи обставинами суспільного життя, класовими суперечностями, боротьбою проти іноземних загарбників та феодально-капіталістичного гноблення. Взяті в сукупності, ці пісні дають широку, правдиву картину історичного буття народу. В них особливо виразно виявляються його волелюбність, ненависть до насильства й експлуатації, мрії про справедливий суспільний лад.
Розвиток кожного виду суспільно-побутової лірики пов'язаний з певним періодом у житті народу. Ці пісні дають узагальнене відображення характерних для нього явищ, ситуацій. На відміну від історичних пісень, вони не приурочуються до конкретної події, факту чи особи. їхні герої — козаки, чумаки, наймити, заробітчани — також узагальнені, типові образи.

Внаслідок особливостей фольклорного побутування у народній пісні, яка живе протягом століть, часто спостерігаються нашарування різних епох, переплетення різних мотивів. Так, у піснях про сторожового козака мотив боротьби з турецько-татарськими нападниками почав витіснятися темою кохання; пісні про виряджання козака в похід, розлуку з рідними, смерть на полі бою у пізніші часи виконувалися — з більшими чи меншими змінами відповідно до нових обставин— як рекрутські та солдатські. Соціально-побутові пісні завжди перебували у взаємодії з усіма жанрами і видами народної пісенності.

(Олена Хмілевська)

За матеріалами: Соціально-побутові пісні. Збірка. Київ, Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1985, Упорядкування, вступна стаття та примітки О. М. Хмілевської, Художники: Гравюри Василь Перевальський та Анатолій Павленко,  стор. 5.


фольклор народна мудрість, Усна народна творчість, українські пісні, Суспільно-побутові пісні, Заробітчанські наймитські строкарські робітничі пісні , текст, критика Читайте заробітчанські пісні та критику про них:"Ой зацвіла калинонька близько перелазу", "Ой хто хоче гроші мати, най їде за море", "Ой ви, гори, сині гори, вставайтесь здорові", "Ой кувала зозуличка, що лиш трохи чути", "Ой та плачуть мої очі", "В вишневім садочку пташки щебетали", "Вітер з поля та хвиля з моря ", "Ой чи воля, чи неволя", "Ой ти, шахто моя", "Та туман яром котиться", "Ой коби я маму мала", "Ой гаю ж мій, гаю, зелений розмаю", "Заслузький хліб добрий, завсігди вимовний", "Бувайте здорові, тутешнії люде", "Ой гаю, гаю, я в тобі не буваю", "Чорна хмара в полонині", "Ой не шуми, луже, дуже".

фольклор народна мудрість, Усна народна творчість, українські пісні, Суспільно-побутові пісні, Бурлацькі пісні, текст, критикаУ статті запропоновано такі бурлацькі пісні і їх опис:  "Віють вітри все буйнії", "Ой не сам я іду слободою", "Жив дома — добра не знав", "Ой гук, мати, гук", "З зимньой води линули лимани", "Да стоїть явір над водою, в воду похилився", "Ой на морі на синьому", "Ой піду я понад море — сине море грає", "Крутий берег, крутий, річенька бистренька", "Летить орел понад воду", "Ой у лузі при березі", "Летів орел по той бік моря", "Забіліли сніги", "Ой що ж бо то та за ворон, що на морі крякає", "Ой вийду я на гору", "Ой журавка, журавко", "Ой фортуно ізрадлнва", "Господи мій, святий боже", "Ой колись були степи, сінокоси", "Нема горя так нікому", "Горе, горе тим сиротам", "Та нема в світі так нікому ", "Ох, піду я, сяду в зеленім саду".

фольклор народна мудрість, Усна народна творчість, українські пісні, Суспільно-побутові пісні, Рекрутські та солдатські пісні, текст, критикаУ статті запропоновані наступні рекрутські та солдатські пісні з подальшою їх критикою: "Усіх хлопців в гусари забрали", "Ой зашуміла густая ліщина", "Ой як будуть, моя мати", "Ой летіли гуси-ключі, через море йдучи", "Задзвонили вночі ключі, понад море йдучи", "Ой зачула моя доля", "Край долини, край широкої нивки", "Ой що улиця, то молодиця", "Ой у полі черемшина", "Ой зацвіла черемшина зрісна", "Широка кушуля, шита горі крайом", "Кому, мамусь, кому кошуленьку шиєш?", "Кровавая дороженька до самого Відня", "Ой цісарю, цісарочку, чо ж ти все воюєш", "Ой чісарю, чісарику, на што нас вербуєш?", "У катуні добре бити", "Гдесь мій милий на війночці", "Війна, війна — світ палає", "Под Каменцем под Подольським".

фольклор народна мудрість, Усна народна творчість, українські пісні, Суспільно-побутові пісні, Кріпацькі пісні, текст, критикаЧитайте кріпацькі пісні та їх характеристику: "Ой горе нам на Гетьманщині", "В неділеньку рано", "Побратався сокіл з сизокрилим орлом", "Добре було нашим батькам на Вкраїні жити", "Із-за гори вітер віє", "Ой у неділю ранесенько до церкви дзвони дзвонять", "Наступає чорна хмара", "Молодая дівчинонька", "Ой содома, пане-брате, содома, содома!", "У неділю пораненьку", "Находився я із ралом", "А в Галійщині вітер віє", "Майданчики-окаянчики", "Ішла вдова вдоль долиною", "Ой служив би я в війську Запорозькім".

фольклор народна мудрість, Усна народна творчість, українські пісні, Суспільно-побутові пісні, Чумацькі пісні, текст, критикаЧитайте наступні чумацькі пісні та матеріал про них: "Ой у полі край дороги", "Ой у полі да криниченька", "Гей, ішли наші чумаки в дорогу", "Задумали чумаки в дорогу", "Гей, запряжем ми, братці", "Весна красна наступає, із стріх вода капле", "А в городі буркун-зілля", "Ой поїхав чумак у дорогу", "Ой за гаєм зелененьким", "Ой милі сусідоньки", "Ой зажурився соколонько", "Зацвіла калина у лузі да попустила квіти", "Та повій, вітре буйнесенький", "Зозуленька сивесенька", "Ой з-за гори з-за крутої сонечко сідає", "Через греблю вода рине", "Стояла сосоночка напротів сонечка", "Ой у полі могила", "Ой загули чорні галенята", "Ой мамцю, хлопці їдуть", "Ой гук, мати, гук!", "Сидить Цимбал да під вербою", "Да чумаченьки запили, загуляли", "Ой високо сонечко зіходить", "Ой хто дома та господарює", "Гей, з-за гори та із-за кручі", "Ой із-за гори та із-за кручі", "Із-за гори, із-за кручі риплять вози йдучи", "Ой у полі край дороги", "Жовте листя опадає, падає додолу", "Ой горе тій чайці, горе тій небозі", "Їхали чумаки та із України", "Ой воли ж мої, сиві та й рябії", "Воли ж мої половії!", "Ой у полі керниця", "Їхав чумак та у Крим за сіллю", "Ой робить сірома, ой робить сіромаха", "Ой косить хазяїн зелену дуброву", "Ой з-за Дону з-за ріки", "Хто не пив води та дунайської", "Ой хто в Криму не бував", "Ой закувала сиза зозуленька, сидя на тичині", "Та йдуть воли дорогою", "Да котилося да ясне сонце", "Зажурилися вражі вороженьки", "Ой пішов чумак у дорогу", "Вилетів пугач на могилу", "Ой помер чумак та й в чужій стороні", "Було літо, було літо", "Ой ходив чумак сім рік по Дону", "Ой ходив чумак, та ходив бурлак", "Ой ревнули воли", "Ой чумаче, чумаче".

фольклор народна мудрість, Усна народна творчість, українські пісні, Суспільно-побутові пісні, Козацькі пісніУ цій добірці знайдете такі козацькі пісні: 

"А, хто хоче війну знати", 
"Гаєм зелененьким вода тече", 
"Гей, з устні Дніпра та до вершини", 
"Гомін, гомін по діброві", 
"Гомін, гомін, гомін", 
"Горе мені, козакові, що батька немає", 
"Да вари, мати, вечеряти", 
"Добривечір тобі, зелена діброво", 
"Засвистали козаченьки в похід з полуночі", 
"Коло млина, млина", 
"На вулиці сурма грає", 
"Не жаль мені на сотника", 
"Не жур мене, моя мати",
"Нещаслива годинонька була", 
"Ой а у полі, гей, терен, теренок", 
"Ой зацвіла калинонька у темному лузі", 
"Ой із лісу із темного", 
"Ой крикнула лебедонька", 
"Ой кряче, кряче чорненький ворон", 
"Ой літа орел, літа сизокрилий", 
"Ой мандрував молодий козак", 
"Ой матусю, та не гай мене", 
"Ой по горах сніги лежать", 
"Ой сів козак їсти, ідуть к йому вісти", 
"Ой там в степу при дорозі", 
"Ой у лузі та і при березі", 
"Понад морем, Дунаєм", 
"Соколику-сину! Вчини мою волю", 
"Ставлю коня в вишневому саду", 
"Стоїть явір над водою",
"Та йшов козак дорогою", 
"Туман поле покриває". 

 


Останні коментарі до сторінки
«Суспільно-побутові пісні»:
Всьго відгуків: 0     + Додати коментар
Топ-теми