Тарас Береза. Словник англійсько-український навчальний до сніданку «Поласуймо англійською!» (книжковий огляд)


 

Тарас Береза. Словник англійсько-український навчальний до сніданку - Поласуймо англійською!

 

 

Тарас Береза

СЛОВНИК
англо-український навчальний до сніданку
"ПОЛАСУЙМО АНГЛІЙСЬКОЮ!"

 


"Великі часто молодими покидають світ, та слід великий свій усім нам залишають."
(Тарас Береза)

 

Чарівному голосові й талантові улюбленої Квітки Цісик.

 

 

 

 

Словник англійсько-український навчальний до сніданку «Поласуймо англійською!» є універсальним джерелом знань для усіх, хто вивчає англійську мову. Окрім універсальної природи цього довідкового видання, тематика його лексичного та граматичного наповнення покликана якнайкраще сприяти учням і студентам у підготовці до державної підсумкової атестації (ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), а також складання міжнародних іспитів з англійської мови.
Основними перевагами Словника с його двомовність, тематичність й навчальний характер. Двомовна природа Словника якнайкраще відтворює суть та показує практичне застосування ключових англійських слів і висловів у сучасному розмовному та писемному мовленні. Тематичне розташування матеріалу дасть можливість користувачам зосередити увагу на найнеобхіднішому матеріалі, а навчальний характер Словника дозволить поглибити й удосконалити знання окремих розмовних і граматичних тем, словосполучень та словотвору.

 

 

 

 


Для кого цей Словник?

Укладання навчального англо-українського словника до сніданку «Поласуймо англійською!» зумовлене високим попитом на навчальну та довідкову літературу, зокрема двомовні видання. Зважаючи на виклики глобалізації та безмежні можливості сучасного світу, кожна перспективна молода людина прагне вивчити англійську мову. Цей сучасний Словник живої англійської мови укладений для задоволення потреб широкого кола українських користувачів, які бажають поглибити свої знання англійської мови.


Як виникла ідея створення цього Словника?

Укладання Словника є логічним продовженням моєї авторської серії «Інноваційні словники»,  що активно розвивається з 2007 року. Під час складання міжнародних іспитів з англійської мови (під егідою Кембриджського університету) FCE, CAE. CPE та ІELTS у мене нагромадилась велика добірка західної навчальної та довідкової літератури, яку я використовував для вивчення англійської мови та подальшої професійної діяльності. Оскільки у цій добірці не було двомовних англо-українських видань, то цим новим Словником я вирішив запропонувати українським користувачам власний підхід до вивчення англійської мови та підготовки до екзаменів.


Хто є ключовою аудиторією Словника?

На відміну від багатьох інших видань, укладаючи цей Словник, я не орієнтувався на окремий рівень знань за визначеною міжнародною шкалою володіння англійською мовою чи на визначену вікову категорію користувачів. Тому рекомендую Словник учням 9-11 класів, особливо напередодні проходження ними державної підсумкової атестації (ДПА), абітурієнтам, які складають зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), а також учням і студентам, які готуються до міжнародних іспитів з англійської мови. Попри чітко визначену цільову аудиторію, загальна природа Словника дає можливість будь-якому користувачеві поглибити власні знання англійської мови.


Кому особливо знадобиться Словник?

Окрім універсального характеру. Словник спрямований на задоволення навчальних потреб ключової аудиторії, адже тематика його лексичного та граматичного наповнення покликана якнайкраще сприяти учням і студентам у підготовці до державної підсумкової атестації (ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), а також складання міжнародних іспитів з англійської мови. Власне, міжнародні сертифікати, що видаються авторитетними установами (для прикладу, Кембриджським університетом), правлять за путівку в краще життя для мільйонів людей у цілому світі. Міжнародні сертифікати ESOL, IELTS, TOEFL, Pearson, ТОЕІС тощо слугують неспростовним доказом високого рівня практичного володіння англійською мовою. їх визнають тисячі академічних закладів та міжнародних компаній по всьому світу.


У чому особливість Словника?

Працюючи над укладанням цього Словника, я взяв на себе сміливість та відповідальність запропонувати тутешнім користувачам щось нове незважаючи на те, що вітчизняний ринок навчальної літератури переважно заповнений фаховими виданнями західних видавництв. На мою думку, основна відмінність та ключова перевага Словника полягає насамперед у його доступності та практичності.
Основними перевагами Словника є його двомовність, тематичність і навчальний характер. Двомовна природа Словника якнайкраще відтворює суть та показує практичне застосування ключових англійських слів і висловів у сучасному розмовному та писемному мовленні. Тематичне розташування матеріалу дасть можливість користувачам зосередити увагу на найнеобхіднішому матеріалі, а навчальний характер Словника дозволить їм поглибити й удосконалити знання окремих розмовних і граматичних тем, словосполучень та словотвору.


Двомовність

Двомовна природа Словника максимально спрямована на пізнавальні потреби українських користувачів у процесі опанування ними англійської мови. Адже завдяки цьому Словнику користувач не просто запам'ятовує окреме слово чи фразу, а бачить їх переклад та значення рідною мовою. Отож, на відміну від західних видань, цей Словник є ближчим до світосприйняття та мовної культури саме українських користувачів.


Практичність

Словник містить найбільш вживані англійські слова та фрази. Загалом у Словнику опрацьовано 2131 словникову одиницю, що широко використовуються в сучасному усному й писемному мовленні. Вибірка словникових статей за 1990-2013 роки свідчить про сучасність Словника, адже з метою його укладення широко використаний ілюстрований матеріал Американського корпусу сучасної англійської мови (Corpus of Contemporary American English), що містить 450 000 000 слів.

 

Навчальна природа

Використання опрацьованих словникових одиниць у сучасному контексті живої англійської мови й різноманітних граматичних та розмовних тем підкреслює універсальну природу Словника, що покликана задовольнити навчальні потреби широкого кола користувачів.
Посилання на сучасні джерела усної та писемної мови вибрані не випадково, а з метою наголошування на граматично правильному використанні англійської лексики. Окрім наголошування на вживанні ключового слова чи фрази, вибрані приклади додатково ілюструють граматичні особливості їх правильного вживання й побудови речень. Власне, таке акцентування робить Словник справді навчальним, оскільки спонукає користувачів не просто механічно читати приклади, а зосереджувати увагу на особливостях лексичного матеріалу та граматичної побудови речень.


Тематичність

В основу побудови Словника закладено абетково-гніздовий принцип розташування слів і фраз. Тематичне сортування великої кількості лексичного матеріалу робить Словник максимально доступним для користувачів.


Якою є будова Словника?

Словник побудований у порядку розташування букв в англійському алфавіті (A-Z) і налічує 2131 словникову одиницю. Незважаючи на те, що словникові статті посортовані в алфавітному порядку (автоматизований метод сортування), частина Thesaurus свідчить про гніздовий принцип побудови Словника, що дозволяє користувачеві максимально зосередитися на ключовому лексичному та граматичному матеріалі, який зазвичай перевіряють екзаменатори під час іспитів з англійської мови, а саме:
• Reading / Читання;
• Writing / Письмо;
• Uie of English І Граматика;
• Speaking / Мовлення.
Відтак користування Словником варто починати з огляду Тематичного покажчика, у якому зазначені основні геми, що охоплені в Словнику.


З чого складається словникова одиниця?

Більшість словникових одиниць розподілені за темами (див. Тематичний покажчик). Вони зокрема містять:
• англійське слово / фразу;
• значення;
• переклад слова фрази;
• переклад значення;
• приклад / приклади;
• підкреслення ключових слів, висловів та граматики;
• тезаурус / Thesaurus;
• граматичні вправи / Grammar Focus.

Словник також містить слова й вислови, які належить до категорій Collocations - Словосполучення та Word Formation - Словотвір. Ці словникові одиниці покликані зосередити увагу користувачів на ключових словах. їхній будові та поєднанні з іншими словами. Власне ці знання особливо перевіряються екзаменаторами в частині Use of English

Додатково Словник містить самостійні лексичні одиниці (зокрема, фразові дієслова та ідіоми), що не належать до жодної з описаних тут категорій, проте є стратегічно важливими для вивчення англійської мови й підготовки до екзаменів.


А що таке Тезаурус?

Thesaurus / Тезаурус — важлива частина Словника, що містить тематично впорядковані синоніми. Пропонуючи різноманітні варіанти до певних слів та фраз, він розширює лексичний запас користувачів.


Які матеріали використовувались при укладанні Словника?

Розробляючи новаторський задум, я використовував кращі зразки сучасних західних видань, а саме: Pearson Education Limited. Macmillan Heinemann, Oxford University Press, Cambridge University Press. В око зокрема впало різноманіття підходів визнаних західних методистів до впорядкування лексичного й граматичного матеріалу в різних навчальних курсах.


Де і скільки часу укладався Словник?

Я працював над Словником у Лексикографічній лабораторії LEXILAB факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія» (м. Острог) упродовж десяти місяців (з жовтня 2012 р. до серпня 2013 р.).


Чи можна вважати Словник навчальним курсом?

Словник варто вважати розширеним додатком до будь-якого навчального курсу. Словниковий матеріал можна використовувати при самостійному вивченні англійської мови, а також у формі групових занять. Фахові викладачі й репетитори визначать найбільш необхідний словниковий матеріал для користувачів, які готуються до складання іспитів з англійської мови.


Чи має Словник обмеження?

Подібно до будь-якого іншою лексикографічного видання цей Словник має свої обмеження й не є універсальною панацеєю для всіх і кожного, хто намагається вивчити англійську мову чи підвищити свій рівень знань. Зважаючи на часові рамки та кількість опрацьованого матеріалу, Словник зосереджений на найбільш важливих аспектах якісного володіння мовою. З огляду на це Словник матиме своє продовження у наступних виданнях Серії «Інноваційні словники».


Як можна поспілкуватись з автором?

Я завжди заохочую подальше спілкування з прихильниками та шанувальниками видань серії «Інноваційні словники». Матеріали, дописи та інша необхідна інформація доступні на сторінці «Територія словників», а також на моїй сторінці в мережі Facebook.
Принагідно хочу висловити сердечну вдячність всім добродіям, які долучились до укладання цього Словника.

Щиро Ваш Тарас Береза

За матеріалами: Тарас Береза. Словник англійсько-український навчальний до сніданку «Поласуймо англійською!». Дизайн обкладинки - Василь Максимович. Львів, видавництво «Апріорі», 2013 р., 432 с. 

 

 

Замовити це видання з підписом Тараса Берези можна безпосередньо на авторському інтернет-порталі:

Тарас Береза. Словник англійсько-український навчальний до сніданку - Поласуймо англійською! (книжковий огляд). Дизайн обкладинки - Василь Максимович. Замовити це видання з підписом Тараса Берези можна безпосередньо на авторському інтернет-порталі.

 

 

 

 

Дивіться також на "Малій Сторінці":

Останні коментарі до сторінки
«Тарас Береза. Словник англійсько-український навчальний до сніданку «Поласуймо англійською!» (книжковий огляд)»:
Всьго відгуків: 0     + Додати коментар
Топ-теми