Біурок з літератури та фізики на тему: "Роман Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру" (11 клас)


Людмила Федорова – вчитель літератури
Віктор Ловінський – вчитель фізики

 

Біурок з літератури та фізики. Тема уроку: Майстер і Маргарита – роман Михайла Булгакова як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру. Людмила Федорова, вчитель літератури. Віктор Ловінський, вчитель фізики.

Біурок літератури та фізики.

Тема: Роман Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру.

Мета: розвинути в учнів уміння застосовувати абстрактні фізико-математичні поняття до літературного аналізу твору.

 

«Рукописи не горять»
Воланд

 

 

 

Хід уроку:

І. Робота з епіграфом

Фізика

Тези бесіди

Пригадаємо означення системи відліку. СВ – це система координат плюс годинник.

Проведемо кореляцію видів рухів, систем координат та зображень їх на площині (Мал. 1).

 1. Точка (нуль вимірна) на площині – це зображенням системи координат нульової розмірності без розмірів/осей. Руху немає (павучок не рухається).
 2. Якщо від точки переміститись прямолінійно на певну відстань в будь-якому напрямку, то для опису руху достатньо одномірної системи координат. На площині відрізок (одновимірний) – зображатиме переміщення (павучок піднімається по вертикально звисаючій павутинці).
 3. Щоб описати рух в площині, потрібно задати ще один напрямок. Таким чином задіємо двохвимірну систему координат (павучок почав снувати тенета). На площині від кінців відрізка перпендикулярно до нього відкладемо однакові відрізки. З’єднавши кінці добудованих відрізків, отримаємо прямокутник (двовимірний).
 4. Але, якщо придивитись на снування павучка не в анфас, а в профіль, то можна побачити, що для опису його руху потрібен третій просторовий напрямок. На площині з кожної вершини прямокутника відкладемо в одному напрямку однакові відрізки. Якщо з’єднати вільні кінці відрізків, то отримаємо зображення паралелепіпеда (тривимірного).
 5. Як бачимо, зміна руху павучка зумовлює «зникнення» його з простору одного виміру і появу в іншовимірному просторі. Як рухатиметься павучок в чотиривимірному просторі ми можемо лише уявити. Проте, зображення чотиривимірної системи координат на площині можна отримати. Для побудови зображення чотиривимірного паралелепіпеда використаємо той же самий принцип. Відкладемо з кожної вершини паралелепіпеда однакові відрізки в одному й тому ж напрямку. Коли з’єднаємо відповідні кінці, то отримаємо зображення чотиривимірного паралелепіпеда.

Якщо до кожної системи координат додати годинник, то отримаємо одно, дво, три і в кінці – п’ятивимірну системи відліку.

 

Біурок з літератури та фізики. Тема уроку: Майстер і Маргарита – роман Михайла Булгакова як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру. Людмила Федорова, вчитель літератури. Віктор Ловінський, вчитель фізики.

 

 

Література

Тези бесіди

Пропустимо роман Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» через п’ятивимірну просторово-часову призму.

За об’єкт з нульовим виміром приймемо чорнильну точку на папері. Букви – одновимірні об’єкти, слова – двовимірні, речення – об’ємні трьохвимірні. А роман – це об’єкт із властивостями віртуального п’ятого виміру. Адже текст роману здатен викликати в читача відчуття реальності подій.

Тому Воланд, як істота з іншого (п’ятого) виміру, так фантастично знайомиться із змістом роману, який йому приносить Кіт Бегемот з іншої реальності.

Вся Волондова свита може переходити із одного виміру в інший і при цьому поводить себе як павучок, що мандрує своїми тенетами: зникає із одного простору, щоб з’явитися в іншому.

 

 

ІІ. Зір Воланда і його свити

Фізика

Тези бесіди

Змоделюємо ситуацію, що проллє світло на те, як бачать одні і ті ж об’єкти істоти із різних вимірів (Мал. 2).

 

Біурок з літератури та фізики. Тема уроку: Майстер і Маргарита – роман Михайла Булгакова як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру. Людмила Федорова, вчитель літератури. Віктор Ловінський, вчитель фізики.

 

Для початку уявимо, що поряд з нами існують двовимірні істоти, тобто буквально – плоскі. Чи зможе така істота побачити щось, що не належить площині її перебування? Звичайно ж ні. Якщо навколо такої істоти провести коло, то вона навіть не зможе побачити будь-що за його межами. Лінія для таких істот відіграє роль непрозорої стіни.

Інша річ – ми. Як істоти з тривимірного простору і з більш розвиненим зором – можемо одночасно бачити все, що знаходиться в колі, за межами кола і навіть поза площиною. Проте, якщо на шляху нашого погляду виникне непрозорий предмет, то все, що за ним стане для нас невидиме. Всім добре знайома та ситуація, коли ми не можемо знайти предмет, покладений нами в кімнаті. Бо від наших очей його закриває непрозорий предмет. По суті, від плоских чоловічків ми втекли лише на один вимір.

Якби ми мали справжній стереоскопічний зір, то загублену річ ми бачили б у кімнаті так само, як бачимо чоловічка в колі, – як на долоні.

 

Література

Тези бесіди

Біурок з літератури та фізики. Тема уроку: Майстер і Маргарита – роман Михайла Булгакова як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру. Людмила Федорова, вчитель літератури. Віктор Ловінський, вчитель фізики. У романі Михайло Булгаков для розширення можливостей людини використовує чудодійний крем. Саме його пропонує Азазелло Маргариті. Після натирання кремом тіла Маргарити і Наташі стають легкими і прозорими.Біурок з літератури та фізики. Тема уроку: Майстер і Маргарита – роман Михайла Булгакова як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру. Людмила Федорова, вчитель літератури. Віктор Ловінський, вчитель фізики.

Вони набувають деяких властивостей істот з іншого виміру, до яких звикнути і зрозуміти їх природу до кінця не можуть.

Маргарита намагається своїм людським розумом осягнути не співмірність московської квартири зовні і всередині. Біурок з літератури та фізики. Тема уроку: Майстер і Маргарита – роман Михайла Булгакова як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру. Людмила Федорова, вчитель літератури. Віктор Ловінський, вчитель фізики.

На що Коров’єв, як би розуміючи неможливість намагань Маргарити, іронічно зауважує: «Тим, хто добре знайомий з п’ятим виміром, нічого не стоїть розширити приміщення до бажаних меж.» (Ілюстрації до роману Н. Рушевої).

Звичайно, як людина віруюча, освічена і дотепна, Булгаков змальовує зустрічі істот з нашого і іншого світів з притаманною йому іронією, фейлетоністично.

 

 

ІІІ. Конструювання проникнення потойбічних об’єктів у наш світ

Фізика

Тези бесіди

Оскільки ми не володіємо стереоскопічним зором п’ятивимірних істот, то побачити вигляд чотиривимірних об’єктів, коли вони потрапляють у наш тривимірний простір, ми не можемо. Зате ми в змозі зобразити тривимірні об’єкти в двовимірному просторі. Для цього варто пригадати побудову перерізів об’ємних тіл площиною.

Побудуємо зображення тривимірних тіл в двовимірному:

 1. Куля «пронизує» площину (Мал. 3).
 2. Сфера «пронизує» площину (Мал. 3).

 

Біурок з літератури та фізики. Тема уроку: Майстер і Маргарита – роман Михайла Булгакова як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру. Людмила Федорова, вчитель літератури. Віктор Ловінський, вчитель фізики.

 

 

 1. Куб «з’являється» в площині (Мал. 4).

 

 

Біурок з літератури та фізики. Тема уроку: Майстер і Маргарита – роман Михайла Булгакова як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру. Людмила Федорова, вчитель літератури. Віктор Ловінський, вчитель фізики.

 

 

 1. Порожнистий куб «пронизує» площину (Мал. 5).

 

 

Біурок з літератури та фізики. Тема уроку: Майстер і Маргарита – роман Михайла Булгакова як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру. Людмила Федорова, вчитель літератури. Віктор Ловінський, вчитель фізики.

 

 

 1. Переріз конуса площиною (Мал. 6).

 

 

Біурок з літератури та фізики. Тема уроку: Майстер і Маргарита – роман Михайла Булгакова як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру. Людмила Федорова, вчитель літератури. Віктор Ловінський, вчитель фізики.

 

 

Доказом того, що існує взаємне проникнення світів, у фізиці є М-теорія. Початок цій історії був покладений сто років тому. Проте, як каже Воланд: «… всі теорії варті одна одної».

 

 

Література

Тези бесіди

Пригадаємо епізоди із роману, де Булгаков демонструє прояви іншовимірних істот в нашому світі (ілюстрації до роману Н. Рушевої).

Біурок з літератури та фізики. Тема уроку: Майстер і Маргарита – роман Михайла Булгакова як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру. Людмила Федорова, вчитель літератури. Віктор Ловінський, вчитель фізики.

 1. Містична поява Коровєва перед Берліозом – «… повітря згустилося… і виткався з цього повітря прозорий громадянин…».
 2. Загадкове пришестя Воланда на Патріарших – «Я – спеціаліст з чорної магії.».
 3. Шокуюче проникнення свити Воланда в квартиру директора Варєте крізь дзеркало – «… в дзеркалі пройшов самий здоровенний чорний кіт і також пропав…».
 4. Коронний номер Бегемота – відривання голови Жоржа Бенгальського – «… в два повороти зірвав цю голову…», а потім «… насадив голову на шию, й вона точно сіла на своє місце…».
 5. Блискавичний вихід Фагота – перетворення сцени театру на «дамський магазин» – «… різних кольорів і фасонів паризькі жіночі сукні … сотні дамських шляп… футляри духів …».

Біурок з літератури та фізики. Тема уроку: Майстер і Маргарита – роман Михайла Булгакова як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру. Людмила Федорова, вчитель літератури. Віктор Ловінський, вчитель фізики. Біурок з літератури та фізики. Тема уроку: Майстер і Маргарита – роман Михайла Булгакова як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру. Людмила Федорова, вчитель літератури. Віктор Ловінський, вчитель фізики.

 

IV. Домашнє завдання

Література

Навести інші приклади проникнення істот із потойбіччя в наш світ.

Фізика

Зобразити всеможливі перерізи чотирикутної піраміди площиною.

 

 

 

Завантажити урок у форматі doc.zip

 

 

Дивіться також на "Малій Сторінці":

Біуроки. Синтез-уроки - уроки майбутнього. Урок, результатом якого є зовсім нове утворення, домінантами котрого виступають не стільки зовнішні чинники, а скоріше взаємопроникнення їх і взаємовплив – стане предметом розгляду в нашому блозі. Тобто синтез не як агрегат, а як «творчий синтез». В синтез-уроках реалізуються філософські аспекти нової педагогіки, де вчитель та учень працюють в тандемі як дослідники, відкривачі нових граней того чи іншого предмету. Маємо надію, що спільна робота в такому руслі принесе багато користі для всіх педагогів, викличе жвавий діалог і бажання поділитися власними досягненнями. Девізом нашого блогу нехай стануть слова: «Йти потрібно так, щоб не здіймати пороху». Ціль ресурсу – не феєрія нових технологій, а усвідомлена робота на виявлення прихованих властивостей у звичних речах, на вироблення назрілих поглядів щодо них.
 
Блог Людмили Федорової, викладачки світової літератури. Науково-методичні праці з педагогіки
Матеріали цього блогу будуть цікаві для усіх вчителів, що крокують у ногу з часом. 

Останні коментарі до сторінки
«Біурок з літератури та фізики на тему: "Роман Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» як метафора віртуальної реальності п’ятого виміру" (11 клас)»:
Надія , 2021-04-05 12:49:21, #
Ольга Борисівна , 2021-04-06 19:04:59, #
Людмила , 2021-04-07 13:55:29, #
Раїса , 2021-04-11 14:15:55, #
Оновити список коментарів
Всьго відгуків: 4     + Додати коментар
Топ-теми