20. "Зміст активної діяльності учнів під час вивчення предмета" (з книги Василя Сухомлинського "Сто порад учителеві")


Василь Сухомлинський

СТО ПОРАД УЧИТЕЛЕВІ


20.  ЗМІСТ АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА


Починаючи роботу з учнями, досвідчений учитель намічає на весь період вивчення предмета (у початковій школі — на весь цикл навчання) зміст активної діяльності своїх вихованців. Мета — не тільки вироблення практичних умінь, необхідних у житті й праці, а й активна діяльність учня в системі вивчення предмета, передусім розумове виховання, розвиток думки й мови. Ми вже говорили, що від характеру активної діяльності учня великою мірою залежить його грамотність і роль слова в його духовному житті.
Як організувати активну діяльність учня, щоб вона сприяла його розумовому розвитку, розвивала думку, культуру слова, забезпечувала грамотність?

Активна діяльність — це ніби місток, що сполучає мову й думку. Готуючись до роботи в початковій школі, я планував таку активну діяльність для всіх учнів, в якій би яскраво виражались і, звичайно, осмислювалися відношен¬ня, взаємозв’язки міні фактами, предметами, явищами, трудовими процесами. Інакше, я прагнув того, щоб у праці народжувалася думка учня, а не тільки закріплювалися знання, здобуті на уроках. Діяльність під час вивчення предмета має бути не тільки ілюстрацією до знань (це також необхідно), але й джерелом нових істин, відкриттів, закономірностей. 
Наприклад, кожний учень протягом кількох років навчання вирощує плодове деревце. 
При цьому він робить усе нові й нові «відкриття», нові думки хвилюють його, він висловлює їх; слово стає засобом, інструментом вираження власної думки про відношення, взаємозв’язки, помічені завдяки праці, воно входить в активний словниковий запас, підштовхує думку й почуття.

Я на сотнях доль переконувався, що не може бути хаотичною думка й задубілою мова в того, хто захоплений цікавою працею, в якій розкриваються все нові й нові відносини і взаємозв’язки: учень не тільки трудиться, але й мислить, обмірковує причинно-наслідкові зв’язки, намічає роботу на майбутнє. 
З кожним роком я все більше переконувався, що активна діяльність, в якій яскраво виражена думка, розвиває мову, підвищує загальну культуру учнів. Слід сказати, що праця відіграє свою роль у розумовому розвитку лише тоді, коли вона починається з перших днів шкільного навчання й організовується обдумано.

Кожний учитель середніх і старших класів у нас, готуючись до вивченя предмета, планує таку активну діяльність учнів, яка б виховувала розумово, збагачувала поняттями, закономірностями. Я тисячу разів переконувався, що без взаємодії людини з природою неможливий розумовий розвиток, як без мелодії неможлива музика, без слова — мова, без книжки — наука. 
Єдність праці й думки, діяльності й слова в системі вивчення таких предметів, як біологія, фізика, хімія, математика,— це один із наріжних каменів, на яких тримається школа як осередок думки. 

Готуючись до викладання цих предметів, досвідчені вчителі продумують, як, в якій праці розкриватимуться ті відношення і взаємозв’язки, на яких побудоване мислення в системі вивчення предмета. 
Наприклад, основні відношення і взаємозв’язки в системі викладання фізики полягають, зокрема, у таких явищах і поняттях, як речовина, енергія, рух, перетворення енергії, зміна стану речовини, взаємодія явищ. Викладач фізики знаходить можливості для такої праці, в якій усі ці поняття реалізуються в конкретних відношеннях. 
Так, одному учневі дається завдання виготовити принципову модель приладу, в якому механічна енергія перетворюється в електричну, електрична — в теплову. Інший учень працює над моделлю, в якій механічний вплив приводить до зміни стану речовини. Ця праця — не просто ілюстрація до знань, а, можна сказати, знання в дії. 

Я раджу вчителям: якщо хочете, щоб ваші вихованці були людьми мислячими, щоб струнка, ясна, логічно послідовна думка виражалася в чіткому поясненні, тлумаченні,— залучайте їх до праці, насиченої думкою, реалізуйте відношення і взаємозв’язки системи знань у праці. 
Пам’ятайте, що праця — це не тільки практичні вміння й навички. Це передусім розумовий розвиток, культура мислення й мови.


За матеріалами: В.О. Сухомлинський. Сто порад учителеві. Вибрані твори в п'яти томах. Том другий. Видавництво "Радянська школа", 1976, стор. 470 - 472.

 

Більше порад від Василя Сухомлинського:

Василь Сухомлинський, "Сто порад учителеві" 

Книга "Сто порад учителеві" написана російською мовою протягом 1965 - 1967 років. Уривки з роботи друкувалися російською мовою в журналі “Народное образование” (1969, №5,6,9) й українською мовою в ряді номерів газети “Радянська освіта” у 1971 та 1972 роках. У повному об’ємі вперше опублікована українською мовою у 1976 році в другому томі п’ятитомного видання вибраних творів педагога.


Останні коментарі до сторінки
«20. "Зміст активної діяльності учнів під час вивчення предмета" (з книги Василя Сухомлинського "Сто порад учителеві")»:
Всьго відгуків: 0     + Додати коментар
Топ-теми