Про авторські права


Сайт "Мала Сторінка" діє з повагою до авторського права і у відповідності до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

 

Стаття 15. Майнові права автора

1. До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. 


Дійсно, автор має право дозволити або заборонити використовувати його твір. Якщо автор твору явно забороняє його використання, він не буде публікуватися на сайті. В разі, якщо такий твір вже випадково або ненавмисно розміщений на сторінках сайту, і автор або інші правовласники повідомлять, що вони проти, адміністратори сайту оперативно приймуть заходи, щоб це виправити.

 


Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора

Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

1) використання  цитат  (коротких  уривків)  з  опублікованих творів  в  обсязі,  виправданому поставленою метою,  в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі  оглядів  преси, якщо воно зумовлено критичним,  полемічним,  науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат  у формі коротких уривків з виступів і творів,  включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення;

2) використання літературних  і  художніх  творів  в  обсязі, виправданому   поставленою   метою,   як  ілюстрацій  у  виданнях, передачах  мовлення,  звукозаписах  чи  відеозаписах   навчального характеру; у нас сайт навчального характеру так, це буде окрема сторінка Захист авторських прав

 

Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання

Допускається без  згоди  автора  чи  іншої  особи,  яка   має авторське право:

1) відтворення  уривків  з  опублікованих  письмових  творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для  навчання  за  умови,  що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті.
     
     

Сайт "Мала Сторінка" має навчальний характер і ставить за мету довести до читачів яскраві надбання української і світової культури, що сприятиме всебічному інтелектуальному та емоційному розвитку його аудиторії.


За матеріалами: http://zakon2.rada.gov.ua/


Останні коментарі до сторінки
«Про авторські права»:
Всьго відгуків: 0     Коментування цієї сторінки тимчасово вимкнене
Топ-теми