ЗНО - 2016. Реєстрація розпочалася. Що потрібно зауважити. Принципи шкалювання


ЗНО – 2016: на що варто звернути увагу

1. Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні осіб, яким станом на 01 вересня 2015 року виповнилося 16 років, відбувається за паспортами. 
2. Реєстрація для участі в ЗНО почалася 1 лютого та триватиме до 4 березня.
3. Потрібно визначитися із спеціальностями та навчальними закладами, до яких плануєте вступати, та ознайомитися з Правилами прийому до обраних Вами ВНЗ. Правила містять перелік конкурсних предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.
4. Звертаємо увагу, що навчальні заклади можуть вимагати для участі у конкурсі на однакові спеціальності різний перелік конкурсних предметів, з яких необхідно подавати сертифікат ЗНО.

Щодо принципів шкалювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання

У 2015 році була запроваджена нова методологія визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що передбачає встановлення порогу «склав/не склав» для кожного предмету тесту ЗНО. 
У зв’язку з цим виникла потреба в удосконаленні методики шкалювання тестових балів при переведенні їх у рейтингові. Український центр оцінювання якості освіти інформує про принципи, на основі яких буде здійснюватися шкалювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання у наступні роки.

 

 

Принципи шкалювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання: 
 
Термінологія:
 
-  Тест  (сертифікаційна  робота) ЗНО – інструмент  вимірювання, що складається із системи тестових завдань різних форм. 
-  Бал тесту ЗНО – числове значення, яке відповідає правильному (частково правильному) або неправильному виконанню завдань тесту ЗНО. 
-  Тестовий бал – арифметична сума балів за виконання тесту ЗНО. 
-  Поріг «склав/не склав» – мінімальна кількість тестових балів, які за виконання тесту  ЗНО  може  отримати  учасник  ЗНО  з  мінімальним  рівнем  знань, необхідним  для  участі  в  конкурсі  на  зарахування  до  вищого  навчального закладу. 
-  Оцінка ЗНО – бал у шкалі 100–200, який отримує учасник ЗНО, тестовий бал якого є не меншим порогу «склав/не склав». 
-  Шкалювання – процес трансформації (перерахунку) тестових балів в оцінку ЗНО. 
 

Основні принципи шкалювання:

1.  Шкала та розподіл балів тесту ЗНО по окремим формам тестових завдань залежить  від  особливостей  кожного  предмета  та  визначається Специфікацією  тесту  ЗНО,  укладеною  відповідно  до  Програми  ЗНО  з певного предмета. 
 
2.  Оцінка  ЗНО  учасника,  який  склав  тест  ЗНО,  залежить  тільки  від  суми балів, набраних ним за виконання відповідного тесту ЗНО. 
 
3.  Оцінки  ЗНО  обчислюються  лише  тим  учасникам,  які  склали  тест  ЗНО, тобто  їхній  тестовий  бал  є  не  меншим  порогу  «склав/не  склав».  Ті учасники,  у  яких  тестовий  бал  є  меншим  порогу  «склав/не  склав», отримують результат – «тест ЗНО не склав». 
4.  Шкала оцінок ЗНО для всіх тестів ЗНО є однаковою: від 100 до 200 балів. Максимально  можливий  тестовий бал  –  200  балів,  мінімальний  тестовий бал – 100 балів. Бали обчислюються з кроком 1. У виняткових випадках, пов’язаних із дотриманням вимоги пунктів  8  і 10, допускається крок 0,5. 
Тобто за виконання окремих  тестів  ЗНО можливі  не  тільки  цілі  значення оцінок ЗНО. 
 
5.  Максимально  набраний  тестовий  бал  у  кожному  тесті  ЗНО  завжди відповідає 200 балам. Іншими словами, найвищу оцінку ЗНО отримує той учасник,  який  набрав  найбільшу  кількість  тестових  балів  за  виконання тесту ЗНО. 
 
6.  Мінімальний  тестовий  бал  у  кожному  тесті  ЗНО  становить  100  балів  і відповідає  порогу  «склав/не  склав».  Тобто  мінімальний  результат учасників, які склали тест ЗНО, завжди буде переводитися в оцінку ЗНО – 100 балів. 
 
7.  Усі учасники, які склали тест ЗНО та набрали однакову кількість тестових балів з певного предмета, отримують однакову оцінку ЗНО. 
 
8.  Трансформація  (перерахунок)  тестових  балів  в  оцінку  ЗНО  завжди зростаюча – чим вищий тестовий бал учасника ЗНО, тим вище його оцінка в шкалі 100–200. 
 
9.  Трансформація  (перерахунок)  тестових  балів  в  оцінку  ЗНО  завжди залежить від складності тесту ЗНО. 
 
10.  Округлення оцінки ЗНО до цілого (до половини) значення здійснюється за правилами математичного округлення. 
 
11.  Процес  визначення  оцінок  ЗНО  за  виконання  кожного  тесту  ЗНО здійснюється на основі відповідної таблиці шкалювання (тестовий бал – оцінка  ЗНО).  Ця  таблиця  автоматично  генерується  за  допомогою спеціалізованого  програмного  забезпечення  Українського  центру оцінювання  якості  освіти  для  кожного  тесту  ЗНО,  виходячи  з  основних статистичних показників тесту та принципів, зазначених вище. 
 
12.  Таблиці  шкалювання  кожного  тесту  ЗНО  затверджуються  директором Українського  центру  оцінювання  якості  освіти  та  оприлюднюється  на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. 


За матеріалами: http://testportal.gov.ua/


Останні коментарі до сторінки
«ЗНО - 2016. Реєстрація розпочалася. Що потрібно зауважити. Принципи шкалювання»:
Всьго відгуків: 0     + Додати коментар
Топ-теми