Давньоєврейський міф "Початок світу" (переказ Олександра Білоусенка)


МІФИ РІЗНИХ НАРОДІВ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ 

З міфів давніх євреїв 

Міфічні історії про походження світу знаходимо і в Біблії — стародавній пам'ятці культури. Слово "Біблія" в перекладі з грецької мови означає "книжки" (звідси й бібліотека - місце для збереження книжок). Біблія - це зібрання багатьох книг, які протягом тисячі років у різних місцях писали різні люди. Книга книг (так ще називають Біблію) складається з двох частин - Старого Заповіту та Нового Заповіту. 
Перша частина (Старий Заповіт) містить оповіді про створення неба, землі, перших людей і тварин
.


БІБЛІЙНІ ІСТОРІЇ ЗІ СТАРОГО ЗАПОВІТУ

 

Давньоєврейський міф. Початок світу. Переказ Олександра Білоусенка.

 

Початок світу

(Переказ Олександра Білоусенка)


(Книга Буття, І)

Спочатку сотворив Бог небо та землю. Земля була пуста та невпорядкована, і темрява вкривала її. Дух Божий витав над водами.

І сказав Бог: «Нехай буде світ» *1. І настав світ. І бачить Бог світ, що воно добре, та й одділив світ од темряви, назвав світ днем, а темряву ніччю. І настав вечір, і настав ранок — день перший. 

Сказав Бог: «Нехай проміж водами стане твердь і розлучає води з водами. І сталось так. І розлучив Бог воду, що була під твердю, із водою, що була над твердю. І назвав Бог твердь небом. І настав вечір, і настав ранок день другий.

Сказав Бог: «Нехай збереться вода, що під небом, в одне місце, і появиться суходіл». І сталося так. І назвав Бог суходіл землею, а куди стекли води, назвав морем. І бачив Бог, що добре. і сказав: «Нехай земля поростить рослину, зілля з насінням i дерево плодовите». І бачив Бог, що добре. І настав вечір, і настав ранок день третій.

Сказав Бог: «Нехай на небі будуть світила, щоб світити на землю й одрізняти день від ночі». І сталося так. З'явилися два світила великі: світило велике про день, світило менше про ніч, і зорі. І настав вечір, і настав ранок - день четвертий.

Сказав Бог: «Нехай породять води живе створіння, і нехай полине птаство над землею під твердю небесною». І бачив Бог, що добре, і благословив їх і сказав:« Плодітеся і множтеся, сповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі». І настав вечір, і настав ранок - день п'ятий.

Сказав Бог: «Нехай виведе земля живе створіння, і скотину,
й гадину, й дикого звіря, по родові їх». І сталося так. І бачив Бог, що добре, і сказав Бог: «Створімо чоловіка в наш образ і в подобу *2, і нехай панує над рибою морською, і над птаством небесним, і над скотиною, і над усяким диким звірем, і над усяким гадом, що повзає по землі». І створив Господь людину в свій образ — чоловіка й жінку. Бачив Бог:  все, що створив, було добре.
І настав вечір, і настав ранок - день шостий.

Докінчив Бог шостого дня діло своє і почив на сьомий день від усього діла, що створив. І благословив Бог день сьомий.

 

Давньоєврейський міф. Початок світу. Переказ Олександра Білоусенка. William Blake: Adam and Eve.

William Blake: Adam & Eve.

 


*1 Світ — тут: світло.
*2 Образ Божий означає, що чоловік своєю душею подібний до Бога, а подоба – що він може й приподоблятись до Бога добрими ділами (примітка Олександра Білоусенка).

За матеріалами: Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Підручник для 6 класу загальноосв. навч. закл. Київ, ТОВ "Навчальна книга", 2006, стор. 19 - 21.

 

 

Дивіться також на нашому сайті:

Біблійні легенди

Біблійні легенди, притчі, міфи.
Погортаймо перші сторінки Біблії, які розпочинаються легендами, що, здавалося, були відомі нам завжди, ніби ми з ними народилися. Легенди про створення світу, про перших людей Адама та Єву, про потоп на Землі й Вавилонську вежу невеликі за обсягом, проте насичені образністю. Лише кількома штрихами створюється кольорова рельєфна картина світу: «Сказав Бог: "Нехай па землі виросте всіляка зелень: трава і дерева". Хоча легенди сприймаються як окремі завершені твори, проте всі вони пов'язані за змістом, і події в них розвиваються в хронологічному порядку. Проблеми, які порушено у біблійних легендах й через тисячоліття не втратили своєї актуальності для різних народів світу. Своєрідною є мова біблійних творів. Святе Письмо творили різні автори, але деякі виражальні засоби можна визначити як типові для всієї книги.
 

Міфи та легенди

Міфи та легенди

Міфи складалися в різних народів у сиву давнину, на перших ступенях розвитку людської культури, ще до винаходу письма, до того, як з'явилися науки. Їх можна розглядати як наївні спроби пояснити явища дійсності, що оточувала первісних людей, як спроби витлумачити причини і наслідки цих явищ. Ми відрізняємо міф від літературного оповідання, навіть зовсім фантастичного, бо у міфа не було автора, якоїсь однієї людини, що його б вигадала. Міф — наслідок колективної творчості народу. Міф ми відрізняємо й від дитячої казки, бо він не призначався для дітей, і в його правдивість вірили як ті, хто його переказував, так і ті, хто слухав переказ. Нарешті, міф ми відрізняємо й від власне історичного оповідання. В нашій сучасній мові міфом ми називаємо щось недійсне, неправдоподібне, нереальне, вигадане, таке, чого не було в історичній дійсності.
 
Фольклор, народна мудрість, народні притчі
Притча — невелике усне оповідання повчального характеру про якусь життєву пригоду. Вона утверджує перемогу добра, cправедливості. Притчі - це історії, які передаються від серця до серця, відкривають людям почуте, побачене, але найголовніше - душу. Вікова мудрість, що закладена в притчах, перетворює їх на своєрідну книгу життя, яка допомагає нам зрозуміти себе та наше майбутнє.

 

 


Останні коментарі до сторінки
«Давньоєврейський міф "Початок світу" (переказ Олександра Білоусенка)»:
Всьго відгуків: 0     + Додати коментар
Топ-теми