136 чудернацьких народних лічилок - з українського дитячого фольклору


 

* * * * * * * * *


Важливим моментом дитячої гри є справедливий розподіл ролей серед учасників. У дітей для цього існують різні способи: вимірювання на палиці, вимазування крейдою чи сажею пальця і згадування його в стуленій у кулак руці та ін. Поділ на партії відбувався за допомогою жеребкових примовок. Але найпоширенішим способом розподілу ролей у грі є лічилки.
В основі багатьох з них лежить прихована лічба, часто у вигляді переінакшених числівникових форм.  
Розвиваючись, лічилки поповнювалися новими художніми елементами, зокрема іноземними словами, які, потрапляючи в нове середовище, викривлялися виконавцями так, що на сьогодні про походження багатьох з них можна говорити лише гіпотетично.
Серед лічилок, які не мають сюжету, є такі, що являють собою лічбу до восьми, десяти, дванадцяти, а їхня лексика — це спотворені форми числівників та слова, що служать їх замінниками. У багатьох лічилках лексика — це так званий «заум», слова, позбавлені сенсу, всуміш з спотвореними іноземними словами. Але часом і в таких творах з’являються окремі осмислені слова й образи, хоча й без певного зв’язку між собою.
Чимало лічилок, що складаються із, здавалося б, цілком зрозумілих слів, теж не мають ясного змісту. Але це не заважав їх популярності у дітей, які люблять деяку загадковість і яких приваблюють яскраві, незвичайні співзвуччя.
Лічилки сюжетні дуже різноманітні. Є твори, що існують здавна; в них зустрічаються деякі історичні ремінісценції, давні реалії і певна незрозумілість. Твори новіші мають ясний зміст, переважно короткі в сюжетах, їх настрої відчутно споріднені з іншими творами дитячого репертуару. Тож не випадково, що діти часто пристосовують для лічби твори інших жанрів — звичайнісінькі пісеньки, заклички, ігрові приспівки.

За матеріалами: Дитячий Фольклор. Збірка. Бібліотека української усної народної творчості. Упорядкування, вступна стаття та примітки Г. В. Довженок. Ілюстрації Юлія Криги. Київ, видавництво художньої літератури «Дніпро», 1986, стор. 15 - 16.

 

дитячий фольклор, лічилки жмурилки для дітей, добірка чудернацьких народних лічилок

 

ЛІЧИЛКИ

ОДИЯН

Одиян,
Другиян,
Тройцан,
Царицан,
П’ятан,
Ладан,
Струкман,
Друкман,
Деревен,
Декус.

 

* * *


 
ОДІЯН

Одіян,
Двіян,
Тріян,
Четирен,
Платан,
Латан,
Сукман,
Дукман,
Деревей,
Декса,
Півень,
Олекса.
Де ж він дівся?
В землю зарився —
Годі й шукать.

 

* * *

 

ОДИЯН 

Одиян,
Дід Лук’ян,
Тройцан,
Рижий цар,
П’ядан,
Ядам,
Квейцар,
Швейцар,
Девер,
Дексер,
Півень,
Леклер.

 

* * *

 

ПО-ДНОТЕ 

По-дноте,
По-двоте,
По-трете,
Репете,
По-п’яте,
Джибайте,
Джибонець,
Воронець,
Струкман,
Друкман,
Деревен,
Декус.

 

* * *

 

ПОДНОКА 

Поднока,
Подвока,
Потрече,
Лепече,
По-п’яте,
Джигате,
Джигорець,
Горобець,
Дівчина,
Хлопець.

 

* * *

 

ОДНОКО 

Одноко,
Двоко,
По-трете,
Трепете,
Чиконець,
Воронець,
На два роги баранець.

 

* * *

 

ОДНОКО

Одноко,
Двоко,
Троко,
Чеді,
Педі,
На востоко,
Сито,
Лито,
Дже.

 

* * *

 

ОДИН, ТИРИДИН

Один, тиридин,
Тройчан, осерчан,
П’ядан, ладан,
Сукман, дукман,
Дивир, дикса,
Циц, Олекса,

 

* * *


 
ОНО, ДВОШО, ТРОНО 

Оно, двано, троно,
Чече, наче,
Люто, буто,
Дзингер, багер, дожя.

 

* * *

 

ОНО, ДВОНО

Оно, двоно,
Черти, нарти,
Юхтер, бактер,
Нефта, йокта,
Цок.

 

* * *

 

ОДНОНОМ, ПОДВОНОМ

Одноном, подвоном,
Потретьом, моркетом,
Поп’ятом, джигатом,
Джигонець, воронець,
Чепчик, погребенчик.

 

* * *

 

ОДИНЧИК, ДБИНЧИК

Одинчик, двинчик,
Тринчик, штиринчик,
П’ядом, ладом,
Сукман, дукман,
Дириван, декус.

 

* * *

 

АЗА, ДВАЗА

Аза, двава,
Триза, риза,
Чочик, бучик,
Жута, рита,
Девир, пастер,
Ф’ю.

 

* * *


 
ОДНО, РЕМЕНО 

Одно, ремено,
Дві кікі,
Помело,
Гелом,
Белом,
Стуколом,
Наволом,
Дробцем,
Клац.

 

* * *

 

ОДНО, БАБИНО 

Одно, бабино,
Двікоті, ремено,
Шейлом, бейлом,
Стоколос, поволос,
Бібки, кльоц.

 

* * *

 

ОДНО, БАБИНО 

Одно, бабино,
Стрікіні,
Помело,
Гейло,
Бейло, 
Сірі воли, 
Кльоц.

 

* * *

 

ОДИНО, БАБИНО 

Одино, бабино,
Ріко-ракс,
Зібком-бібком,
Гором-бором,
Хоц-кльоц.

 

* * *

 

ЄДИН0К, БАБИНОК

бдинок, бабинок,
Три татари
Ще й вінок,-
Цайлом, байлом,
Стоколос,
Діти, клюк,
Десять штук.

 

* * *

 

ОДНО

Одно,
Купино,
Дві кікіри,
Рамено,
Ай нам,
Дай нам,
Сударі,
Забери,
Рябчик,
На. 

 

* * *

 

ОДНО, БОДНО 

Одно, бодио,
Чи, чи, вірно воно,
Гейно, бейно,
Сковорід, поворід,
Скрипка, дудка, ключ.

 

* * *

 

ОДИНЕЦЬ, БУБИНЕЦЬ

Одинець, бубинець,
Три копійки, рамінець,
Дайно, гайно,
Трубки, губки,
Папір, кльоц.

 

* * *


 
УНУ, ДУНУ, РЕ 

Уну, дуну, ре,
Квінтер, квантер, же,
Уну, дуну, раба,
Квінтер, квантер, жаба.

 

* * *

 

ЕНЕ, БЕНЕ, РЕЧ 

Ене, бене, реч,
Вінтер, вінтер, жеч,
Ене, бене, раба,
Вінтер, вінтер, жаба.

 

* * *

 

ЕНЕ, БЕНЕ, РАБА 

Ене, бене, раба,
Вінтер, вінтер, жаба,
Ене, бене, грець,
Вінтер, вінтер, кець.

 

* * *

 

АДИКИ, НАДИКИ 

Адики, надики,
Чурики, міль,
Абіль, фабіль,
Думадій,
Ікі, піки,
Граматіки,
Оньки, поньки,
Зай.

 

* * *

 

АНЧИК, ПАНЧИК 

Анчик, панчик,
Дуки, дме,
Абель, жабель,
Домене,
Иш, ниш,
Тотканаус.

 

* * *

 

АДОМ, ПАДОМ

Адом, падом,
Сам, маршун,
Ушкин, вишкин,
Піденний Буг.
Арин-марин,
Воров, даш.

 

* * *

 

ЕНІ-БЕНІ, РІКІ-ФАКИ 

Ені-бені, рікі-факи,
Буль-буль-буль,
Каліки-шмаки,
Дов, дов, касмадов,
Бац!

 

* * *

 

АНА, ДЕО

Ана, део,
Рікі-накї,
Турба-гурба,
Енде, пі макі,
Део-део-краснодео,
Бац!

 

* * *

 

ОР, БОР 

Ор, бор,
Тими, тер,
Ецном, бецком,
Кривим носом,
Криць.

 

* * *


 
АРДИ, МА

Арди, ма,
Фриджи, иа,
Пи, карбуне,
Пуне, ма,
Дий, май, пуне,
На карбуне,
Амурезо, нуте, спуне.

 

* * *

 

САКРЕЙМА, ПРУДЯ, ГАМАЛА 

Сакрейма, пруда, гамала,
Кезьма, нихичка, пшичка,
Шатна, матна, гачарда,
Баранець, кекїр, щур, турта,
Варочинка, рейдалка, борщ,
Маланда, чукапка.

 

* * *

 

ЕНЬКИ, БЕНЬКИ

Еньки, беньки,
Бейкаси,
Льошки, нльошки,
Тайраси,
Шоїн, воїн,
Прочи, рукс.

 

* * *

 

ЕН, ТЕН, ТІ, НО 

Ен, тен, ті, но,
Сава, рака, рі, но,
Сава, рака, іци, така,
Ох, вай, бім, ібом.

 

* * *

 

АНА, РАНА, КАТАРАНА

Ана, рана, катарана,
Дой, слой, цимбурой,
Калидника, тупорам,
Принди, баба, якурам,
Ди кожок, ди моток,
Ди бланица, ди мица,
Поскотомца.

 

* * *

 

ОНЦИ, БАНЦИ 

Онци, банци,
Колі, шванци,
Шіндір, віндір,
Коначіндір,
Шворц.

 

* * *

 

СІНЬКА, БІНЬКА

Сінька, бінька,
Ак, бак,
Круль, квак,
Шефіль, бефіль,
Круділь, кнак.

 

* * *

 

ВУЦА, РАМА 

Вуца, рама,
Каті, рама,
Дощ, лім, цібілім,
Ванькір, кіросін,
Попождивуш, яждивуш.

 

* * *

 

ОДИНИКИ, БАРАНИНИ 

Одиники, бараники,
Стук, потолок,
Мотовильце, ріжок,
Карпа, мишка,
Ванька, Гришка,
Чубчик, любчик,
Сивенький голубчик,
Дикинь, викинь.

 

* * *


 
ЕНЕ, БЕНЕ

Ене, бене,
Три контори,
Цукор, букор
Помідори,
Аз, баз,
Кислий квас,
Вийшов старенький Тарас.

 

* * *

 

ОДАНЧИКИ, ДРУГАНЧИКИ

Оданчики, друганчики,
Поїхали по зайчики,
Задком, передком
На казенний двор.
Ти, казенна душа,
Одчиняй ворота.
Твій син Максим
Поламав аршин.
Шийшов, вийшов,
Пішов вон.

 

* * *

 

ОДИНЧИКИ, ДРАБИНЧИКИ

Одинчики, драбинчики,
Поїхали по зайчики,
Задком, передком,
Навколішках хвостиком.

 

* * *

 

ЄДИНЧИКИ, ДРУБИНЧИКИ 

Єдинчики, друбинчики,
Поїхали по зайчики,
Задком, передком.
Одчиняйте ворота —
Їде пан-сирота,
Без сорочки, без штанів,
Повна торба сухарів.

 

* * *

 

ОДИНЧИКИ

Одинчики,
Драбинчики,
На кулики,
На мулики,
Дощичок,
До палок,
Мотовильце,
Вразок,
Цуцик білий,
Радивон,
Вийди вон.

 

* * *

 

СТУЛЬЧЗЖ, БУЛЬЧИК 

Стульчик, бульчик,
Сам корольчик,
Серебряний колокольчик.
Дзень, брязь,
Вийде князь.

 

* * *

 

ДЗІНЬ, ДЗІНЬ, ПЕРЕДЗІНЬ 

Дзінь, дзінь, передзінь,
Подрагулі, помагулі.
А Іван-капітан,
Чим коні попутав?
Сріблом-злотом
Попід котом.
Брязь!
Золотий князь.

 

* * *


 
ІВАН-КАПІТАН

Іван-капітан,
Чим ти коні попутав?
Сріблом-золотом
Під копитом
Ворожбитом.
Дзінь!
Боязь
Вийшов перший руський князь.

 

* * *

 

ЛІЧІМОСЯ, БЕРЕМОСЯ 

Лічімося, берімося,
Куда вам піти.
В щипці, липці,
Старому Петру Петровичу
Щебетовячу.
Хрусь, лусь,
Піна, дзвіна,
Локоть, кокоть,
Князь.

 

* * *

 

ОДИН БАН, ДРУГИЙ БАН

Один бал, другий бан,
Сіла баба на баран,
Поїхала в гості,
Поламала кості.
Постой, бабо, не біги,
Подай свої пироги
З луком, з перцем
І з собачим серцем.

 

* * *

 

ГАН, ГАЛ 

Ган, ган,
Сіла баба на баран,
Поїхала в гості,
Потрощила кості.
Дика качка,
Дикий льон,
Викинь свого
Пальця вон.

 

* * *

 

ОДИН КАН, ДРУГИЙ КАН 

Один кан, другий кан,
Сіла баба на баран,
Поїхала в гості,
Поламала кості.
Вибіг зайчик,
Вирвав травку,
Положив на лавку.
Хто вкрав?
Гарійон.
А хто винен,
Та той вон.

 

* * *

 

ОД ДУБА ДО ДУБА

Од дуба до дуба,
До білого кореня,
Сіточка, віточка, дуб,
Золото, руй,
Ножички, блясь,
Вийди, князь.

 

* * *

 

ОДИЯН, ДРУГИЯН

Одиян, другиян,
На чотири, локатян,
На п’ять, цур’я,
Поламав, Юр’я,
Катерина, качка,
Шавур, павур,
Шишов, вийшов,
Вон пішов.

 

* * *


 
ОСТАН 

Остан,
Барабан,
Сімсот,
Груддя,
Паламар,
Суддя,
А ти кум,
А ти мум,
А ти нись —
Оступись.

 

* * *

 

НИТОЧКА, ГОЛОЧКА 

Ниточка, голочка,
Синя соколочка,
Щука, карась,
А ти убирайсь.

 

* * *

 

ГОЛОЧКА, НИТОЧКА 

Голочка, ниточка,
Стакан води,
Першим вийдеш,
Напевно, ти!

 

* * *

 

ЩИПКИ

Щипки,
В липки,
Нав, пиринки,
Стару,
Петру,
Петровиці,
Щебетовиці,
Кокоть,
Локоть,
Князь.

 

* * *


 
ЕРЛИЧКИ, ПЕРЛИЧКИ 

Ерлички, перлички,
Червоні гудзички,
На кого випаде,
Той буде жмурити.

 

* * *

 

ОДИНЧИКИ, ПЕРВИНЧИКИ

Одинчики, первинчики,
По сороку струнок,
Струнка, лепьотка,
Такова соломка,
Тік, токовий!

 

* * *

 

АТА, БАТА, СИМЕН, ЧУР

Ата, бата, симен, чур,
Ізд, ізд, ми поїдем у Тікліз.
У Тіклізі лавка — чорная булавка.
Ми в тій лавці танцювали,
Всі каблуки поламали,
Кориягк, латка.

 

* * *

 

ЧИЖИК, ЧИЖИК НА ЯЛАХ

Чижик, чижик на ялах
У червоних постольцях
Хто не йде, хто не йде,
То все чижика дере.

 

* * *

 

НА КАМЕНІ 

На камені,
На домені,
Вирвав травку,
Положив на лавку.
Хто видіон,
То той пішов вон.

 

* * *

 

ПАНЯ, ЦУРА, ЗАКА, ЗАЛА 

Паня, цура, зака, зала,
Чорні бути вдарувала,
Гоп, цур, каліцур,
На коетечку, брук.

 

* * *

 

ФРІКЕЛЬ, НІКЕЛЬ

Фрікель, нікель,
Фрікасоль,
Сто подраних
Парасоль,
Пшик, дон,
Вийди вон.

 

* * *

 

ІНКІ, ПІНКІ 

Інкі, пінкі,
Ляда, мінкі,
Інкі, квас,
Бутвр, вас,
Ти, зайчику,
Тікай в ліс.

 

* * *

 

ПОКОЛОЛО, ПОКОТИЛО 

Покололо, покотило,
По дорозі волочило,
Сонце, місяць і зірки,
На кілочку вийдеш ти.

 

* * *


 
ЕНИКИ, БЕНИКИ 

Еники, беники,
їли вареники,
Еники, беники, кльоц,
Вийшов жмуриться матрос.

 

* * *

 

ЕНИКИ, БЕНИКИ

Еники, беники,
їли вареники,
Еники, беники, квас,
Вийшов старенький Тарас.

 

* * *

 

КОТИЛАСЯ ТОРБА 

Котилася торба
З високого горба,
А в тій торбі
Хліб-наляїшця,
З ким хочеш,
З тим поділися.

 

* * *

 

КОТИЛАСЯ ТОРБА

Котилася торба
З великого горба.
На кого попаде,
Тому спати припаде.

 

* * *

 

КУКУ, КУКУ, ЗОЗУЛЕЧКА

—    Куку, куку, зозулечка,
Чому рано не була?
—    Боялася драгуна.
—    Драгун тобі не судив.
Всадикіни діти
Хотять полетіти.
Від моря до моря,
До Києва-города,
Там тітка Орина
По воду ходила.
Радивон, вийди вон.

 

* * *

 

КУКОЛКА, КУКОЛКА, КУКОЛКА

—    Куколка, куколка, куколка,
Де була?
—    Не була, побачила дригупа.
Дригунові діти
Хотять полетіти.
Од моря до моря,
Там наша тітка
Корови доїла,
Молоко поїла.
Шийшов, вийшов,
Радивон, вийди вон.

 

* * *

 

ТИ, КАТРУСЬКО МОЯ 

—    Ти, Катрусько моя,
Чому вдома не була?
—    Боялася звіруна.
Звірунові діти
Хотять мене з’їсти.
Од моря до моря,
До чистого поля.
Цьотка, люботка,
Вон!

 

* * *

 

БІГЛА КУКОЛКА ПО ТОКУ

Бігла куколка по току
У червоному сюртуку.
Шапка впала,
Князя вбила.
Іди, дочко, за мого сина!
¥ мого енна три палати
Шовками яаиги-випшвати.

 

* * *

 

БІГЛА ЛЯЛЬКА ПО ТОКУ 

Бігла лялька по току
У червонім ковпаку,
їла цукор і медок,
Вийшов зайчик-корольок.

 

* * *

 

БІГЛА КУКЛА ПО ТОКУ 

Бігла кукла по току
В зеленому клобуку.
Куколко-матінко,
Чи є в тебе багінко?
Сам він, лобода,
Шинкарочка молода.
Од моря до моря,
До Києва-города,
Там наша тітка Ірина
Корову доїла.
Пішов, вийшов,
Вон пішов.

 

* * *

 

ХОДИТЬ КУКЛА ПО ТОКУ 

Ходить кукла по току
В червоному ковпаку.
Мамка, голубка,
Поший мені льольку
З червоного шовку.
Шовк у. болоті,
Пан у золоті.
Дзінь, брязь.
Вийшов князь.

 

* * *
 
 
 
КОТИЛОСЯ ЯБЛУЧКО

Котилося яблучко
В огород, в огород.
Хто взяв яблучко?
Воєвод, воєвод.
Воєводова жона
Породила три сина —
Й попа, і дяка,
Й серебряника.
Дзень, брязь,
Вийшов князь!

 

* * *

 

БІГЛА, ПІНА ПОЗА МОРЕ

Бігла піна поза море,
Стали піну бити,
Стали колотити
Срібного ложкою
У медок-сахарок.
Пішов вон, карійок.

 

* * *

 

ІШЛА ПІНА ІЗ-ЗА МОРЯ 

Ішла піна із-за моря,
Стала бить, колотить,
У дзвіночок дзвонить.
Цар, цариця,
Вийди вон, иоролиця.
І медок, сахаро к.
Вийди вон, корольок.
Цок!

 

* * *

 

БІГЛА ПІНА ПОЗ ТРИПІЛЛЯ 

Бігла піна поз Трипілля
По самії ганки.
Нема попа, нема дяка,
Поїхав по бланки.
Самі попенята
Шиють чоботята.
А піп у млині
Шиє чоботи мені.

 

* * *

 

ТЕЧЕ ВОДА З ВИНОГРАДУ 

Тече вода з винограду,
З самого ганку,
Ви, татари нежонаті,
Не ходіть до замку.
Чорні боти до роботи,
Тапці до танці,
Прикусуйте пальці.

 

* * *

 

ПОПІЛ, ПОПІЛ, ПОПІЛЬНИЦЯ

Попіл, попіл, попільниця,
Де твоя журавлиця?
Понад морем літає,
Головой киває.
Кив, кив, не кивай,
А ти з города ступай.

 

* * *

 

БІГЛИ КОНІ ПІД МОСТАМИ 

Бігли коні під мостами
З золотими копитами.
Дзень, брязь,
Вийшов з мосту старий князь.

 

* * *

 

ІШЛИ КОНІ ПІД МОСТАМИ

Ішли коні під мостами
З золотими копитами.
Дзень, брень,
Вийшов пень.

 

* * *


 
ХОДЯТЬ СВИНІ ПО ДУБИНІ 

Ходять свині по дубині,
Найшли вовка — задавили,
їж, пане, пий, пане,
Зелене вино,
Тут тобі написано
Сорок одно. 
Кісточка, плямочка,
Виступи, лій.


* * *

 

ХОДЯТЬ СВИНІ ПО ДОЛИНІ 

Ходять свині по долині,
А за ними старий дід,
Тому діду сорок літ.
Гульчик, бульчик, срібний хрест,
Раз, два, три, вийди ти.

 

* * *

 

ЛІЗЛА БАБА ПО ДРАБИНІ 

Лізла баба по драбині
Та й упала межи свинї.
—    Не кусайте мене, свині,
Буду ваша господиня.

 

* * *

 

ЛІЗ ПАН ПО ДРАБИНІ 

Ліз пан по драбині
Та й упав межи свині.
Цюк, цюк,
Вийшов старий пацюк.

 

* * *


СТАКАН-ЛИМОН 

Стакан-лимон,
Вийди вон.
Стакан води,
Вийди ти.
Стакан заварки,
Виходь без сварки.

 

* * *

 

ХОДИЛА КВОЧКА 

Ходила квочка
Коло кілочка,
Водила діток
Коло кліток.
Квок, квок,
Золотий клубок.

 

* * *

 

ХОДИЛА КВОЧКА 

Ходила квочка
Коло кілочка
Та водила
Дітенят-курченят.
—    Оце вам, дітки,
По дві квітки,
А мені одна,
Та й та золота.

 

* * *

 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ, П’ЯТЬ 

Раз, два, три, чотири, п’ять,
Вийшов зайчик погулять.
А піхота вибігає
Та й у зайчика стріляв.
Піх-пах, ой-ой-ой,
Умирає зайчик мой.

 

* * *

 

ЕНЕ, БЕНЕ, НИКИФОРИ 

Ене, бене, никифори,
Та спіймала баба вора,
Та вв’язала руки-ноги,
Та пустила по дорозі.
Вони йшли, йшли,
Три копіюшки найшли.
Нам з копійкой не туляться,
А нам треба йти ховаться.

 

* * *

 

ТУТ БАБА ВОРОЖИЛА

Тут баба ворожила,
Кусок сала положила.
Тут воно є,
Щастя мов.

 

* * *

 

ВІД КОРЧА ДО КОРЧА 

Від корча до корча,
Курочка-тасурочка,
Книш, паляниця,
Кому доведеться,
Той буде жмуриться.

 

* * *

 

РАЗ, ДВА, ТРИ 

Раз, два, три,
Грав я й ти.
Соні, боні, тач,
Рифа, тифа, м’яч.

 

* * *

 

РАЗ, ДВА, ТРИ 

Раз, два, три,
Грав я й ти.
Мак,
Так,
Поїдак.

 

* * *


 
ОДИН, ДВА, ТРИ

Один, два, три,
Ти до мене не ходи,
Бо у мене чорний пес,
Як тя вкусить, то умреш.


* * *

 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ

Раз, два, три, чотири.
—    А де були?
—    На квартирі.
—    А що робили?
—    Чай пили,
Чашки били,
На полиці становили.

 

* * *

 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ 

Раз, два, три, чотири,
Як жили ми на квартирі,
Пили чай з молоком,
Вийшла дівка з козаком.

 

* * *

 

ПІШЛА ПАНІ ДО ПИВНИЦІ 

Пішла пані до пивниці,
Взяла пива три скляниці
І рахує: — Раз, два, три.
Хто жмуриться? А то ти!

 

* * *

 

ПІШЛА ПАНІ ДО КОМОРИ 

Пішла пані до комори,
Взяла крейду і пацьори
І рахує: — Раз, два, три.
А хто засміється? А то ти!

 

* * *


 
СІВ МЕТЕЛИК НА ТРАВИЧКУ 

Сів метелик на травичку
І    думає про дурничку.
Раз, два, три,
Ти, метелику, лети!

 

* * *

 

А МІЖ НАМИ, ХЛОПЧАКАМИ 

А між нами, хлопчаками,
Хтось не слухається мами.
Раз, два, три,
Це, напевне, будеш ти.

 

* * *

 

ЙШЛА ЗОЗУЛЯ МИМО САДУ 

Йшла зозуля мимо саду,
Наступила на розсаду
І сказала: — Ку-ку-мак,
Вибирай один кулак.

 

* * *

 

ТРІКІ-ТРІЛІ, ТРІЛІ-ТОН 

Трікі-трілі, трілі-тон,
Сіли троє у вагон,
Поїхали у Китай
Пити там солодкий чай.

 

* * *

 

ГУЛІ, ГУЛІ 

Гулі, гулі,
Такі очі, як моргулі.
Чинки, чинки,
Такі очі, як починки.
Чата, чата,
Такі очі, як горщата.

 

* * *


 
ПОСМІТЮШЕЧКА МАЛА

Посмітюшечка мала
Понад море літала,
Суку-нитку сукала.
Ас, бас,
Колька, мак,
Сина, дира,
Дев’ятира,
Ус.

 

* * *

 

ІШОВ КІТ 

Ішов кіт
Через сто воріт.
До кінця дійшов,
Котеня найшов,
Няв!

 

* * *

 

ОДУ-ДУ, ОДУ-ДУ

Оду-ду, оду-ду,
Сидів голуб на дубу.
Прилетіла синиця,
Голуба сестриця.
Ударила по носу,
Полетіла по лісу.
Що вовк робе?
Письмо пише,
Дитину колише.
Щотка, роботка,
Ножиці, клац!

 

* * *

 

ЙШОВ КРОКОДИЛ 

Йшов крокодил,
Люльку курив,
Люлька упала
І написала:
Ви-хо-ди!

 

* * *


 
КОТИЛАСЯ ТОРБА З ГОРБА

Котилася торба з горба,
Ударилась в дуба.
Полюбила Хима Клима,
Пішла за Якуба.

 

* * *

 

ДІТИ, ДІТИ, ДІТВОРА 

Діти, діти, дітвора,
Всі виходьте із двора.
Хто не заховався,
Кричіте «ура».

 

* * *

 

ЙШЛА МАРИНКА НА СТЕЖИНКУ 

Йшла Маринка на стежинку,
Загубила там корзинку.
А в корзинці паляниця,
Хто її з’їв, тому жмуриться.

 

* * *

 

НАША ТАНЯ УНОЧІ 

Наша Таня уночі
Загубила три ключі.
Місяць бачив — недобачив,
Ключ!

 

* * *

 

ЇХАЛА КАРЕТА 

Їхала карета,
Дзвоном дзвонить.
Вийшла пані,
Лічить коні:
Раз, два, три,
Вийди ти.

 

* * *


 
РАЗ, ДВА, ТРИ 

Раз, два, три,
Йшов я й ти.
По горох —
Ми удвох.
Рви стручки
У мішки,
Занеси
Й поїси.

 

* * *

 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ, П’ЯТЬ 

Раз, два, три, чотири, п’ять,
Стали в колі ми кружлять.
Покружляли, розійшлися,
Ні на кого не дивися.

 

* * *

 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ 

Раз, два, три, чотири,
Пішов жовнір на квартири.
—    Давай, бабо, їсти-пити,
Бо я буду шаблев бити.
—    Я си шаблі не бою,
Візьму шаблю та й спалю.—
Дала баба їсти-пити,
Сама пішла діти бити.
—    Не бий, бабо, бо то гріх.—
Баба сіла під горіх,
А з горіха під вербу
Та й співала: — Ду-ду-ду.

 

* * *

 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ 

Раз, два, три, чотири,
Козі дзвоника вчепили,
Коза бігає, кричить,
Просить дзвоник відчепить.

 

* * *


 
ЩО СОРОКА, ТО ВОРОНА 

Що сорока, то ворона,
Та дівчина чорноброва
Руба дрова до порога,
Та боїться приступити,
Щоб ніженьки не врубити.
Сорока, сорока, джа.

 

* * *

 

ЧИЖИК, ЧИЖИК, ЧИЖИНЕЦЬ 

Чижик, чижик, чижинець,
Прехороший молодець
По садочку скакав,
Пані Марію вітав.
—    Пані Марія — полька,
Поший мені льольку,
А я тобі заплачу,
Ще й «чижика» заскачу.
Скік!

 

* * *

 

ІДЕ КОЗА, БРИКАЄ 

Іде коза, брикає,
Бородою хитає.
А борідка хиталась,
За будяки чіплялась.
Копитами цок-цок-цок!
Вибігає і цапок.
Не коліться, будяки,
Бо потопчуть вас цапки.
Туп!

 

* * *

 

У ЗЕЛЕНОМУ САДКУ 

У зеленому садку
Сидить котик в холодку.
Лапкою чеше вус,
Язичком лиже пуз,
Хвостиком круть-верть,
Сіру мишку хап!

 

* * *


 
ДЖИНДЖИК, ДЖИНДЖИК

Джинджик, джинджик,
Джинджирички,
На джинджику черевички,
Шапочка, шапочка.
Добрий вечір, дівчаточка.

 

* * *

 


НА ГОРОДІ БАРАБОЛЯ 

На городі бараболя,
Кабаки,
Буряки,
Редька, морква, огірки,
Пастернак,
Повний мак.
А ми кошичка візьмем
Та повнінький наберем.
Хто піде,
Той візьме.

 

* * *

 

МИДІР, СИДІР І КАЛЕНИК 

Мидір, Сидір і Каленик
Збудували тут куреник.
У куренику сидять,
По варенику їдять.
В нас вареників немае,
Хто жмуритись починав?

 

* * *

 

СИДИТЬ ЖАБА ПІД КОРЧЕМ

Сидить жаба під корчем,
Зачинав рити.
А хто її порушав,
Той буде жмурити.

 

* * *


 
У ЦАРИЦІ НА ЛУГУ

У цариці на лугу
Загубив мужик дугу.
Шарив, шарив — не найшов,
Та й заплакав, та й пішов.

 

* * *

 

АНІ, БАНІ, БАРАБАНІ 

Ані, бані, барабані,
їхав мужик на барані.
Тпру, тпру, не скачи,
Продавай калачі.
Калачі гарячі,
Три копійки здачі.

 

* * *

 

ТАРАРАХ, ТАРАРАХ 

Тарарах, тарарах,
їде Хома на волах.
— На яких? — На рябих.
— На чиїх? — На Мартинових.

 

* * *

 

ІШЛИ СВИНІ ПО ДУБИНІ 

Ішли свині по дубині,
А за ними кабанці.
Ас, бас, бері, біс,
Ти за зайцем підеш в ліс.

 

* * *

 

СИДИТЬ ДІД НА КІЛКУ 

Сидить дід на кілку,
Курить люльку з табаку.
А бабуха-лебедуха
Не злюбила того духа.
Дим.

 

* * *


 
ЛЕТІЛА СОРОКА-БІЛОБОКА

Летіла сорока-білобока
І    кричала: — Кра-кра-кра! —
Ти, Мось, закривай очі,
Ми втікаймо всі з двора.

 

* * *

 

ІДЕ БАРАН МОСТОМ 

Іде баран мостом,
Потрясуе хвостом.
— Куди йдеш, баране?
— До Пряшева, мій пане.
— Що там пани роблять?
— До уряду ходять,—
Шнур, шнур, шнур!
До того йде жмур.

 

За матеріалами: Дитячий Фольклор. Збірка. Бібліотека української усної народної творчості. Упорядкування, вступна стаття та примітки Г. В. Довженок. Ілюстрації Юлія Криги. Київ, видавництво художньої літератури «Дніпро», 1986, стор. 234 - 238. 

 

 

Більше лічилок дивіться на нашому сайті:

Лічилки та жмурилки для дітей

Лічилки та жмурилки для дітейДивіться Різдвяну "Лічилку" від Лесі Храпливої-Щур, "Новорічну лічилку Василя Зайця; лічилку від Володимира Підпалого; лічилку, записану Іваном Манжурою; лічилки Варвари Гринько, Ганни Чубач, Василя Зайця, Лесі Храпливої-Щур, Володимира Підпалого, Сергія Цушка, Людмили Савчук, Наталії Любиченко, Анатолія Камінчука, Грицька Чубая; добірку українських народних лічилок, а також кілька різних збірочок лічилок та жмурилок для дітей.


Останні коментарі до сторінки
«136 чудернацьких народних лічилок - з українського дитячого фольклору »:
Всьго відгуків: 0     + Додати коментар
Топ-теми