44. "Як готувати дітей до швидкого письма" (з книги Василя Сухомлинського "Сто порад учителеві")


Василь Сухомлинський

СТО ПОРАД УЧИТЕЛЕВІ

 

44.    ЯК ГОТУВАТИ ДІТЕЙ ДО ШВИДКОГО ПИСЬМА


Читання й письмо — два найпотрібніші школяреві інструменти навчання і водночас два віконця в навколишній світ. Без уміння вільно, швидко і свідомо читати, вільно, швидко, напівавтоматично писати дитина залишається мовби напівсліпою. Я вбачаю дуже важливе завдання в тому, щоб уже в третьому (а в четвертому класі вже - напевно) учень писав довге слово, не відриваючи пера від аркуша, щоб він міг написати слово (і навіть маленьке речення), відірвавши погляд від зошита. Нанівавтоматизм процесу письма — надзвичайно важлива умова грамотності і свідомого засвоєння знань. Учень не повинен думати над тим, як написати ту чи іншу букву, як її з’єднувати з іншими буквами,— лише за цієї умови він зможе думати над застосуванням граматичного правила, над змістом того, що він пише. Поступово вільне письмо виробляє напівавтоматизм і щодо граматичних правил: дитина вже не думає, як пишеться те чи інше слово, бо вона багато разів писала його.

Усе це — швидкість написання букв і слів, поступове набування напівавтоматизму щодо орфограм, одночасне написання й осмислювання — має йти поряд. Вироблення вільного письма передусім вимагає певної кількості тренувальних вправ для малих м’язів руки.

Багаторічний досвід переконує, що ці вправи мають передувати письму. Я маю па увазі тонкі трудові рухи рук — і правої, і лівої. За рік до початку навчання в школі дітям треба давати такі види праці, як вирізування з картону й паперу ножиком (різцем) і ножицями, різьба по дереву, плетіння, конструювання и виготовлення маленьких моделей з дерева. Тонкі трудові рухи виробляють розмірність і ритм руху пальців, формують чутливість, відчуття мініатюрного малюнка, яким по суті і є літера.

Треба прагнути того, щоб трудові рухи маленьких дітей являли собою естетичну творчість. Нехай у тому виробі, що його виготовляє дитина, повторюються круглі, овальні, хвилясті лінії; нехай змалку людина звикає до тонких, плавних зусиль, які вимагають великої «чутливості інструмента».

Досвід переконує: якщо дитина виконала достатню кількість тонких трудових рухів, вона вже значною мірою підготовлена до вільного письма. Необхідна, звичайно, і система письмових вправ.

За матеріалами: В.О. Сухомлинський. Вибрані твори в п'яти томах. Том другий. Сто порад учителеві. Видавництво "Радянська школа", 1976, стор. 520 - 521.

 

Більше порад від Василя Сухомлинського:

Василь Сухомлинський, "Сто порад учителеві" 

Книга "Сто порад учителеві" написана російською мовою протягом 1965 - 1967 років. Уривки з роботи друкувалися російською мовою в журналі “Народное образование” (1969, №5,6,9) й українською мовою в ряді номерів газети “Радянська освіта” у 1971 та 1972 роках. У повному об’ємі вперше опублікована українською мовою у 1976 році в другому томі п’ятитомного видання вибраних творів педагога.


Останні коментарі до сторінки
«44. "Як готувати дітей до швидкого письма" (з книги Василя Сухомлинського "Сто порад учителеві")»:
Всьго відгуків: 0     + Додати коментар
Топ-теми